/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/risk20managed20white.svg

Rozwiązania szyte na miarę

Zwiększanie kontroli nad inwestycjami, w inteligentny sposób.

Rozwiązania w centrum uwagi

Otoczenie niskich stóp procentowych sprawia, że oszczędzającym trudno jest zaspokoić ich ambicje w obszarze zysków bez wycofywania się z depozytów i rozpoczęcia inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa. Takie wyzwanie w coraz większym stopniu stawia w centrum uwagi projektowanie rozwiązań i zarządzanie ryzykiem. Schroders posiada długą historię znajdowania inteligentnych rozwiązań na pomaganie inwestorom w lepszym zarządzaniu ryzykiem w ich portfelach. 

Zagadka zysku i ryzyka

W trakcie inwestowania percepcja ryzyka jest tak unikalna jak każdy z klientów. Dbamy o to, by rozumieć potrzeby klientów i napotykane ryzyka inwestycyjne – czy jest to ryzyko pogorszenia stóp zwrotu z powodu inflacji, czy fakt, że klienci nie zgromadzą wystarczającego majątku na jesień życia lub że na rynku akcji dojdzie do gwałtownej wyprzedaży, skutkującej stratą kapitału. Nasze doświadczone zespoły gwarantują, że rozumiemy ryzyko towarzyszące każdemu z naszych rozwiązań inwestycyjnych, mając na celu zwiększenie przewidywalności rezultatów dla naszych klientów. 

Najnowsza technika zarządzania ryzykiem

Czerpiemy z naszej wiedzy i doświadczenia na całym świecie, by współpracować z naszymi klientami. Wspólnie stworzyliśmy "praktyczne" rozwiązania, aby umożliwić klientom budowanie zaufania w zakresie osiągnięcia ich celów w obszarze oszczędności.  Nasze najbardziej nowoczesne systemy zostały przez nas zbudowane od podstaw. Nasze możliwości w obszarze zrównoważonego inwestowania, systemowego zarządzania ryzykiem oraz analizy danych i ekspertyz dają nam przewagę w tworzeniu rozwiązań i zarządzaniu ryzykiem w naszych funduszach.

Zintegrowane podejście

Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią naszych analiz pojedynczych papierów wartościowych i całych portfeli. Nasze rozwiązania są zaprojektowane, by pomóc w osiągnięciu określonych rezultatów oraz odnieść się do konkretnych czynników ryzyka. Na każdym etapie przeprowadzamy dogłębną analizę w celu lepszego zrozumienia potencjalnych ryzyk, kluczowych dla naszych klientów, ich celów oszczędnościowych oraz tego, w jaki sposób można zarządzać taką kombinacją w sposób efektywny.   

Fundusze lepiej dopasowane do celów

Budowanie rozwiązań inwestycyjnych dla naszych klientów jest integralną częścią naszych działań.  Jest wkomponowane we wszystkie nasze fundusze, niezależnie od tego czy inwestują one w akcje, obligacje, nieruchomości czy aktywa alternatywne, na terytorium jednego kraju bądź w skali globalnej. 

Jakie są zagrożenia?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte na stronie internetowej przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach, wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.