Nasza oferta jest ustrukturyzowana wokół 10 Strategicznych Rozwiązań, które łączą się ze sobą w celu spełnienia zróżnicowanych wymagań Klientów.

Płynne inwestycje alternatywne

Dywersyfikacja tradycyjnych klas aktywów.

Czytaj więcej

Akcje z wysokim wskaźnikiem Alpha

Ukierunkowanie na wyższe stopy zwrotu z akcji dzięki aktywnemu zarządzaniu.

Czytaj więcej

Aktywa Niepubliczne

Dostęp do wyspecjalizowanych możliwości inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Inwestowanie Odpowiedzialne

Odpowiedzialne dostarczanie wartości w długim terminie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Czytaj więcej

Obligacje Korporacyjne

Inteligentnie zbudowane rozwiązania w zakresie instrumentów dłużnych.

Czytaj więcej

Rozwiązania szyte na miarę

Zwiększanie kontroli nad inwestycjami, w inteligentny sposób.

Czytaj więcej

Portfele Wielo-Aktywowe

Pomoc w osiąganiu lepszych rezultatów.

Czytaj więcej

Regularny Dochód

Zorientowanie na konsekwentnie wyższy poziom dochodu.

Czytaj więcej

Rynki Wschodzące

Z pewnością siebie pomagamy w uchwyceniu wzrostów na rynkach wschodzących.

Czytaj więcej

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

Ważne informacje

Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte na stronie internetowej przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach, wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.