/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/sustainability20sq_gray.svg

Inwestowanie Odpowiedzialne

Odpowiedzialne dostarczanie wartości w długim terminie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Przystosowanie do zmian

Zmiany środowiskowo-społeczne następują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Globalne ocieplenie, zmiany demograficzne oraz rewolucja technologiczna nadają naszej planecie nowy kształt. W takim otoczeniu luka pomiędzy inwestycyjnymi zwycięzcami a przegranymi będzie się powiększać, a konwencjonalna analiza finansowa prawdopodobnie się nie sprawdzi. 

W jaki sposób zmienia się podejście inwestorów

Nasze badania pokazują gwałtowny wzrost liczby inwestorów, którzy chcą zrozumieć, w jaki sposób ich decyzje inwestycyjne mogą wpłynąć na otaczający świat. Jednak więcej inwestorów rozumie również to, że odpowiedzialne inwestowanie może być drogą do wyższych stóp zwrotu w długim terminie.

Image

Analiza wykraczająca poza liczby

Dalekosiężny, fundamentalny proces inwestycyjny jest konieczny do zrozumienia wpływu tych czynników, które są pomijane w tradycyjnej analizie finansowej. Wykraczamy poza zrozumienie modeli biznesowych spółek. Dokonujemy pomiaru ich interakcji z klientami, dostawcami i pracownikami. Uwzględniamy całkowite koszty środowiskowe i społeczne ich działalności. Pomaga to nam w zrozumieniu prawdziwej długoterminowej wartość inwestycji i jej skutków.

Lider w Inwestowaniu Odpowiedzialnym

Schroders jest liderem w inwestowaniu odpowiedzialnym społecznie. Otrzymaliśmy pierwszą nagrodę dla "Pan-European manager" w tym obszarze od ShareAction, będącej organizacją pozarządową, oraz rating A+ od Principles for Responsible Investment (PRI), należącej do ONZ.    

Inwestowanie Odpowiedzialne w praktyce

Włączamy analizę odpowiedzialną społecznie w nasze inwestycje w różne klasy aktywów i kierunki geograficzne. Jest to nieodłączny element we wszystkim, co robimy. 

Analiza odpowiedzialna społecznie nie jest po prostu wypełnianiem papierów, ale sposobem na dodanie wartości przez realną ekspertyzę. Wykorzystujemy także zaangażowanie w spółki i głosowania na corocznych WZA, aby zachęcać do pozytywnych zmian w całym cyklu życia inwestycji. 

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

*2020 ShareAction Responsible Investment Survey of European Asset Managers; rating A+: Sprawozdania oceniające Principles for Responsible Investment za lata 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. 

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła na tej stronie internetowej swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym.Ten materiał nie stanowi oferty ani zachęty bądź rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub zastosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.Niniejszy materiał nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych na tej stronie internetowej przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie.Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.Dane zawarte na tej stronie internetowej pozyskano ze źródeł, które postrzegamy jako wiarygodne. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy a dane powinny być niezależnie zweryfikowane przed dalszą publikacją lub wykorzystaniem. Wszelkie odniesienia do papierów wartościowych, sektorów, regionów i/lub krajów zaprezentowano jedynie w celach ilustracyjnych.Na terytorium Ameryki PółnocnejNiniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, dostarczającą produkty i usługi zarządzania aktywami jako zarejestrowany w amerykańskim SEC doradca inwestycyjny oraz jako zarządzający portfelami według organów nadzorujących papiery wartościowe w Kanadzie.Wszyscy pozostali użytkownicyDokument wydała spółka Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 35 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.