W centrum uwagi

Ekonomiczny i strategiczny punkt widzenia - Czerwiec 2021


 • Sukces programu szczepień, oficjalne wsparcie w zakresie polityk oraz zdolność wielu firm do przystosowania się do restrykcji związanych z Covid-19 skłoniły nas do podwyższenia prognozy globalnego wzrostu gospodarczego, przy znacznej poprawie prognoz dla USA, Wielkiej Brytanii i strefy euro.
 • W perspektywie krótkoterminowej również inflacja powinna być na wyższych poziomach, w wyniku wzrostu cen surowców oraz wpływu ponownego otwarcia sektora usług. Zgadzamy się z opinią Rezerwy Federalnej (Fed), że będzie to zjawisko przejściowe, jednak patrząc w przód widzimy przyspieszenie tempa wzrostu cen
  w miarę zmniejszania się luki produktowej i ograniczania mocy produkcyjnych
  w 2022 roku.
 • Takie perspektywy zmuszą Fed do działania - obecnie oczekujemy, że bank centralny rozpocznie ograniczanie skupu aktywów na grudniowym posiedzeniu w tym roku
  i zacznie podnosić stopy procentowe w IV kwartale 2022 roku. Wyzwaniem dla Fed będzie zakomunikowanie tego zwrotu w polityce monetarnej bez generowania znacznej zmienności na rynkach.
 • Inne gospodarki pozostają w tyle za USA, choć niewiele, natomiast tamtejsi decydenci polityki monetarnej mogą oczekiwać, że w 2022 r. znajdą się pod podobną obserwacją.
 • Wzrost gospodarczy w Europie otrzymał znaczące wsparcie ze strony przyspieszonego tempa szczepień, co poprawia perspektywy na wcześniejsze ponowne otwarcie oraz uniknięcie dalszych ograniczeń. Rewizji w górę uległa również inflacja, choć ta pozostaje na niskim poziomie w porównaniu z USA. Europejski Bank Centralny nie jest zatem zmuszony do zmiany ścieżki polityki monetarnej.
 • Rynki wschodzące (EM) będą czerpały korzyści ze wzmocnienia gospodarki światowej. Jednak podwyżki naszych prognoz nie są duże, a wzrost PKB w przyszłym roku może ledwo przekroczyć tempo ekspansji na rynkach rozwiniętych. Okres,
  w którym w wielu krajach z EM inflacja znajduje się powyżej celu powinien zmierzać ku końcowi wraz z zanikiem wpływu wyższych kosztów żywności i energii,
  co zniweluje potrzebę agresywnych podwyżek stóp procentowych przez większość banków centralnych. Niemniej jednak, w obliczu bardziej jastrzębiego nastawienia Fed wszystko to wskazuje, że inwestorzy będą mieli przed sobą trudniejszy okres.

Pełny Biuletyn jest dostępny w formacie PDF poniżej.


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.