Globalne Badanie Inwestorów 2018

Czy oszczędzasz wystarczająco, by mieć komfortową emeryturę?

Jest rzeczą oczywistą, że ludzie chcieliby przejść na emeryturę ze spokojem. Wiele osób stara się więc oszczędzać i inwestować efektywnie w trakcie życia zawodowego, aby zapewnić sobie określony poziom życia na złote lata. Jak skutecznie radzą sobie z tym osoby na całym świecie?

Aby poznać oczekiwania związane z emeryturą i porównać je z doświadczeniami tych, którzy już na niej przebywają, przeprowadziliśmy rozmowy z ponad 22.000 osób z 30 krajów.

Oczekiwany przez osoby zbliżające się do emerytury dochód jest wyższy niż rzeczywiście uzyskiwany przez emerytów

0
%

bieżącego rocznego dochodu jest według osób w wieku 55+ poziomem koniecznym, aby prowadzić komfortowe życie na emeryturze

0
%

ostatniej pensji stanowi średnio rzeczywiście uzyskiwany dochód

Oczekiwania osób w wieku 55+ wobec przyszłych potrzeb w porównaniu do tego, co faktycznie jest uzyskiwane na emeryturze

Nieemerytowani

Odsetek bieżącego dochodu, jaki ich zdaniem będzie potrzebny rocznie, aby prowadzić komfortowe życie na emeryturze

Emerytowani

Odsetek ostatniej pensji otrzymywany rocznie na emeryturze

1%-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

Ponad 100%

Nie wiem

Koszt życia na emeryturze pochłania większą część dochodów niż:

Emerytowani:

Szacowane rzeczywiste wydatki z rocznych dochodów emerytalnych

Nieemerytowani:

Szacowane rzeczywiste wydatki z rocznych dochodów emerytalnych

Wydatki na życie

Podróże

Koszty opieki zdrowotnej (własne lub innych osób)

Hobby

Kupno nieruchomości w celach inwestycyjnych

Wsparcie finansowe dla najbliższych, np. koszty edukacji

Kupno drugiego domu

Inne

Ponad 4 na 5 emerytów uważa swój dochód na emeryturze za adekwatny, co jest pozytywne, jednak 59% chciałoby jego wzrostu

Opinie emerytów, dotyczące tego czy ich emerytura jest wystarczająca

Tak, wystarcza na komfortowe życie

Tak ale mógłbym mieć nieco więcej dochodu

Nie, dochód nie wystarcza na komfortowe życie

0
%

osób uważa swój dochód na emeryturze za wystarczający

Osoby, określające swój poziom wiedzy o inwestowaniu jako "zaawansowany/ekspercki", charakteryzuje większe prawdopodobieństwo, że ich dochód na emeryturze pozwoli na prowadzenie komfortowego życia w porównaniu z osobami, które gorzej oceniają swoją wiedzę

Tak, wystarcza na komfortowe życie

Tak ale mógłbym mieć nieco więcej dochodu

Nie, dochód nie wystarcza na komfortowe życie

0
%

uważa, że ich dochód na emeryturze pozwoli na prowadzenie komfortowego życia

Tak, wystarcza na komfortowe życie

Tak ale mógłbym mieć nieco więcej dochodu

Nie, dochód nie wystarcza na komfortowe życie

79
%

uważa, że ich dochód na emeryturze pozwoli na prowadzenie komfortowego życia

Tak, wystarcza na komfortowe życie

Tak ale mógłbym mieć nieco więcej dochodu

Nie, dochód nie wystarcza na komfortowe życie

91
%

uważa, że ich dochód na emeryturze pozwoli na prowadzenie komfortowego życia

Niemniej jednak ludzie inwestują na emeryturze więcej niż się oczekuje, wskazując na zrozumienie roli, jaką inwestowanie może odegrać we wzroście uzyskiwanego dochodu:

Proporcje całkowitych inwestycji i oszczędności emerytalnych zainwestowanych z myślą o emeryturze w chwili przejścia na nią

0%
0%

Emerytowani: rzeczywiste

Nieemerytowani: oczekiwane

Osoby, które jeszcze nie przeszły na emeryturę, odczuwają potrzebę oszczędzania większej części swojego rocznego dochodu w relacji do bieżącej wartości, aby zapewnić sobie komfortowe życie na emeryturze

Przeciętnie oszczędzają

0
%

Odczuwają przeciętnie, że potrzebują oszczędzać

0
%

Jednak osoby, które oceniają swój poziom wiedzy o inwestowaniu jako "zaawansowany/ekspercki", charakteryzuje mniejsza różnica pomiędzy tym, ile oszczędzają a tym, ile uważają, że powinni oszczędzać

Obecna stopa oszczędności

Stopa oszczędności, która w ich odczuciu jest wymagana do komfortowego życia

Początkujący/Elementarny

11
%
0
%

Średniozaawansowany

12
%
0
%

Zaawansowany/Ekspercki

13
%
0
%

Analiza i doradctwo są kluczowe w podjęciu decyzji inwestycyjnych na czas emerytury

Trzy najważniejsze źródła informacji o takich inwestycjach to:

1

Własna analiza na podstawie
danych z innych źródeł

2

Doradca
finansowy

3

Dostawca produktów emerytalnych /
przedsiębiorstwo

Aktualne stopy oszczędności i inwestycji osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę mogą okazać się niewystarczające, aby spełnić ich plany i oczekiwania, jakie mają względem tego etapu swojego życia.

Inwestowanie na emeryturze może pomóc zwiększyć ich dochód i osiągnąć taki poziom życia, jakiego chcą i na jaki zasługują.

Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 20 marca do 23 kwietnia 2018 r., niezależnego badania online obejmującego 22.000 inwestorów z 30 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10.000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i które na przestrzeni minionych 10 lat dokonały zmian w swoim portfelu.

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca za pośrednictwem 41 oddziałów w 27 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.