Inwestorzy oczekują 10,2% zysków, a Millenialsi mają nadzieję na więcej


Inwestorzy oczekują 10,2% rocznej stopy zwrotu z ich inwestycji w trakcie następnych pięciu lat - to główny wniosek wynikający z nowego badania.

Schroders Globalne Badanie Inwestorów (GIS) 2017, w którym udział wzięło 22.100 inwestujących osób z całego świata wykazało, że Millenialsi są jeszcze bardziej optymistyczni. Osoby urodzone pomiędzy 1982 r. a 1999 r. oczekiwały, że ich środki będą zyskiwały w skali roku średnio 11,7%, począwszy od dziś, a na 2022 r. skończywszy.

Starsze pokolenia były bardziej realistyczne. Generacja Baby Boomers - osoby urodzone w przeciągu dwóch dekad po II Wojnie Światowej - spodziewała się 8,6% rocznie.

Millenialsi (osoby urodzone w latach 1982-1999, w wieku 18-35): 11,7% Generacja X (osoby urodzone w latach 1965-1981, w wieku 36-52): 9,8% Pokolenie Baby Boomers (osoby urodzone w latach 1945-1964, w wieku 53-72): 8,6% "Cicha generacja" (osoby urodzone w latach 1923-1944, w wieku 73+): 8,1%

Wyrażone oczekiwania dotyczyły portfela różnorodnych inwestycji. W przypadku akcji, klasy aktywów najczęściej występującej w portfelu, historyczne stopy zwrotu były niższe niż bieżące oczekiwania. Indeks MSCI World, który obrazuje stopę zwrotu z globalnych rynków akcji, osiągnął w latach 1987-2917 roczną stopę zwrotu 7,2%, przy reinwestycji całego dochodu.

Stopy zwrotu w następnych pięciu latach mogą być skromne. Schroders Economics Group zaprognozował 4,2% rocznej stopy zwrotu ze światowych akcji w trakcie najbliższych siedmiu lat lub 2,1% rocznie po uwzględnieniu inflacji.

Keith Wade, Chief Economist w Schroders, powiedział: "Oczekiwania wobec stóp zwrotu są zwyczajnie zbyt wysokie. Oznacza to, że wiele osób będzie mierzyło się z niedoborem środków, kiedy będą chcieli wyjść z inwestycji w przyszłości, gdyż zbyt silnie polegali na stopie zwrotu w celu osiągnięcia swoich celów.

"W bieżącym otoczeniu, w którym stopy zwrotu będą prawdopodobnie niższe niż w przeszłości, jedynym sposobem na uzupełnienie tej luki jest oszczędzanie większych kwot."

Przeprowadzone przez firmę Schroders Badanie Inwestorów Instytucjonalnych, odrębny projekt, wskazało również na wyraźne różnice oczekiwań względem inwestorów instytucjonalnych z całego świata, którzy w trakcie najbliższych pięciu lat spodziewają się stóp zwrotu niewiele wyższych niż 5%.

W Globalnym Badaniu Inwestorów odkryto geograficzne zróżnicowanie oczekiwań pomiędzy konsumentami. Azję i obydwie Ameryki zamieszkują najbardziej optymistycznie nastawieni inwestorzy, spodziewający się średnich stóp zwrotu na poziomie 11,7% rocznie Dla kontrastu, przeciętny inwestor z Europy oczekuje 8,7% rocznie.

Inwestorzy z obydwu Ameryk byli szczególnie optymistycznie nastawieni. 20% respondentów oczekiwało rocznych stóp zwrotu przekraczających 20%. Zaledwie 8% Europejczyków oczekiwało tak wysokich zysków.

Oczekiwania wobec rocznej stopy zwrotu z całości portfela inwestycyjnego w trakcie 5 następnych lat

Źródło: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017

W podziale na kraje najwyższe oczekiwania odnotowano w Indonezji, gdzie przeciętny inwestor typowo spodziewał się 17,1% rocznie. Blisko za nią znalazły się Tajlandia i Brazylia, w których oczekiwano przeciętnie 15,2%.

W Indonezji 39% inwestorów oczekiwało stóp zwrotu wyższych niż 20% rocznie.

Część rynków wschodzących doświadczyła wysokich stóp procentowych i wywindowanej inflacji, co skonsumowało wyniki. Mogło to zwiększyć oczekiwania wobec stóp zwrotu w części tych krajów.

Jednakże przewidywane zyski były wysokie również w Japonii, w której od dekad panuje szczególnie niska inflacja bądź okresy deflacji. Inwestorzy mogą obecnie wierzyć w to, że działania podjęte w celu pobudzenia gospodarki mogą teraz zaprocentować.

Oczekiwania były najniższe w Europie. Inwestorzy we Włoszech spodziewali się stóp zwrotu w wysokości 7,1%, co było najniższą wartością w podziale na kraje.

Jaka jest przeciętna oczekiwana stopa zwrotu w Twoim kraju

  

Źródło: Schroders Globalne Badanie Inwestorów 2017

Akcje postrzegane są jako inwestycje o większym ryzyku, gdyż ceny mogą fluktuować. Bardziej ryzykowne inwestycje oferują z reguły potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Jednakże Globalne Badanie Inwestorów w 2017 r. wykazało również, że inwestorzy są teraz niechętni do podejmowania zbyt dużego ryzyka z uwagi na niepewność, wywołaną wydarzeniami na arenie międzynarodowej.

  • 59% osób nie chce obecnie podejmować tak dużego ryzyka w swoich inwestycjach.
  • 48% osób utrzymuje więcej środków w gotówce, inwestycji o najniższym poziomie ryzyka, niż miało to miejsce w przeszłości.

Liczba osób utrzymujących gotówkę jest prawdopodobnie zaskoczeniem, gdyż w większości krajów wzrost kosztów życia pozostawia w tyle odsetki uzyskiwane na rachunkach bankowych.

Ważne informacje:

Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 r., niezależnego badania online obejmującego 22 100 inwestorów z 30 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, ZEA, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. To badanie definiuje "inwestorów" jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 10 lat dokonali zmian w swoim portfelu. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Na terytorium Ameryki Północnej, niniejsza treść jest wydawana przez Schroder Investment Management North America Inc., spółkę pośrednio w całości zależną od spółki Schroders plc, zarejestrowanego w SEC doradcy, dostarczającego produkty i usługi zarządzania aktywami klientom z USA i Kanady. Dla wszystkich pozostałych wydawcą dokumentu jest spółka Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londyn EC2V 7QA. Numer rej.: 1893220 Anglia. Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym.