Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: Czerwiec 2022 r.

Miesięczna alokacja aktywów: Czerwiec 2022 r.

Akcje Podtrzymujemy naszą negatywną opinię. Niepewność dotycząca zysków nadal nie jest odpowiednio odzwierciedlona w wycenach, a stopy dyskontowe są w najlepszym wypadku stabilne.
Obligacje skarbowe Pozostajemy neutralni, ponieważ uważamy, że wyceny 10-letnich obligacji amerykańskich są wyceniane zgodnie z naszym modelem, ale rzeczywiste rentowności wydają się zbyt niskie. W sytuacji, gdy inflacja nadal przyspiesza,
a oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego maleją, wymagamy wyższych poziomów rentowności, aby zrekompensować sobie potencjalną zmienność.
Surowce Obniżamy naszą ocenę do neutralnej, ponieważ zaczynamy dostrzegać oznaki spadku popytu, szczególnie w sektorze energetycznym, w miarę osłabiania się globalnego wzrostu gospodarczego.
Obligacje korporacyjne
Nasze wskaźniki cykliczne wykazują tendencję wzrostową w późnej fazie cyklu, sygnalizując spowolnienie. Te cykliczne fazy pociągają za sobą wyższe mediany spreadów i szersze zakresy, ale z drugiej strony poprawiły się wyceny, co sumarycznie daje ocenę neutralną.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Przeczytaj cały raport

0 stron | 306 kb

pobierz