Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: Lipiec 2022 r.

Analizy i oceny: Lipiec 2022 r.

Akcje Podtrzymujemy naszą negatywną opinię. Dostrzegamy, że rentowności obligacji nieznacznie spadły i chociaż może to oznaczać, że obniżanie wycen dobiegło końca, to mamy świadomość, że okres niższych zysków dopiero się rozpoczął.
Obligacje skarbowe Chociaż wyceny ogólnie wydają się być właściwe, a korelacje między akcjami
i obligacjami zaczynają się poprawiać, to prawdopodobieństwo, że obligacje będą czynnikiem dywersyfikującym pozostaje niskie, gdyż inflacja może zaskoczyć dalszymi wzrostami.
Surowce Nadal pozostajemy neutralnie nastawieni z uwagi na fakt, że choć podaż jest wciąż napięta, to pogarszający się wzrost ma negatywny wpływ na popyt.
W szczególności dotyczy to sektora energetycznego.
Obligacje korporacyjne
Uwzględniając obawy związane ze stagflacją, nasze prognozy pozostają ostrożne, przy czym preferujemy obligacje o ratingu inwestycyjnym względem segmentu papierów high yield.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Przeczytaj cały raport

0 stron | 303 kb

pobierz