Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: Maj 2021

Analizy i oceny: Maj 2021

Akcje Zyski wyglądają na silne, podczas gdy proces ponownego otwierania gospodarek nabiera tempa, a rentowności pozostają stabilne. Pozostajemy pozytywnie nastawieni wobec spółek cyklicznych oraz „value”.
Obligacje skarbowe Chociaż wyceny nieco się poprawiły, to nadal uważamy, że poziomy inflacji breakeven będą rosły, a tempo wzrostu gospodarczego będzie stanowiło przeszkodę, co uzasadnia naszą negatywną opinię.
Surowce Dostawy pozostają pod presją, ponieważ zapasy gwałtownie spadły do dziesięcioletnich minimów. Dystrybucja szczepionek i bodźce fiskalne nadal wspierają ożywienie gospodarcze.
Obligacje korporacyjne
Prawdopodobieństwo wspieranego przez szczepienia odbicia w II kwartale 2021 r. ma pozytywne implikacje dla obligacji korporacyjnych. Jednakże ostatnie zacieśnienie spreadów sprawiło, że wyceny stały się mniej atrakcyjne.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.