Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: Sierpień 2021

Analizy i oceny: Sierpień 2021

Akcje Pozostajemy nastawieni pozytywnie, choć zachowujemy bardziej neutralną postawę pomiędzy instrumentami cyklicznymi/”value” a wzrostowymi, wraz z ukierunkowaniem na jakość.
Obligacje skarbowe Po ostatnim rajdzie wyceny wyglądają drogo. Siła cyklicznej dynamiki osłabła, a szczyt płynności może być już za nami.
Surowce Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do rynku, który jest nastawiony na cykliczne ożywienie napędzane bodźcami ze strony banków centralnych. Surowce mają tendencję do osiągania dobrych wyników w fazie ekspansji.
Obligacje korporacyjne
Podtrzymujemy naszą negatywną opinię. Choć fundamenty poprawiają się, wyceny pozostają drogie i bliskie ekstremalnym poziomom.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.