Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: styczeń 2019


Analizy i oceny: styczeń 2019

Akcje Oczekujemy, że dynamika cen pozostanie w nadchodzących tygodniach słaba przy ryzyku dalszego pogorszenia się perspektyw dla zysków spółek. Istnieje jednak możliwość osiągnięcia korzyści w średnim/dłuższym terminie.
Obligacje skarbowe Po zwiększeniu zaangażowania w obligacje rządowe w IV kw. jesteśmy skłonni do realizacji części zysków. W perspektywie 6-12 miesięcy spodziewamy się, że będziemy bardziej pozytywnie nastawieni do obligacji, z uwagi na oczekiwany przez nas wolniejszy wzrost w 2019/2020 r. Nasza ocena jest neutralna, ale możemy kupować na przecenach.
Surowce Dostrzegamy ograniczoną przestrzeń dla wzrostów, z uwagi na niesprzyjające czynniki cykliczne i o charakterze makro. Chyba że napięcia między USA i Chinami ulegną znaczącemu złagodzeniu.
Obligacje korporacyjne
Ostatni wzrost rentowności stworzył pewne możliwości w obszarze selekcji wartości. W ujęciu strategicznym wciąż utrzymujemy jednak nasze ostrożne podejście.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Przeczytaj cały raport

Miesięczna alokacja aktywów: styczeń 2019 4 stron | 242 kb

pobierz