Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: wrzesień 2019

Analizy i oceny: wrzesień 2019

Akcje Pozostajemy neutralni względem akcji, przy uwarunkowaniach płynnościowych i niskich stopach procentowych, zapewniających poduszkę bezpieczeństwa przed słabym otoczeniem cyklicznym i zmiennością geopolityczną.
Obligacje skarbowe Pozostajemy neutralni względem surowców ogółem, przy ujemnym carry, słabnącym momentum oraz pogarszającym się otoczeniem cyklicznym, kompensowanymi przez nasze pozytywne nastawienie do złota, jako zabezpieczenie przed zwiększoną płynnością i ryzykiem geopolitycznym.
Surowce Pozostajemy neutralni względem surowców ogółem, przy ujemnym carry i negatywnym momentum kompensowanymi przez nasze pozytywne nastawienie do złota jako zabezpieczenia przed zwiększoną płynnością i ryzykiem geopolitycznym.
Obligacje korporacyjne
Przy nieznacznym rozszerzeniu się spreadów w sierpniu, gołębim charakterze komunikatów banku centralnego oraz popycie, który prawdopodobnie pozostanie czynnikiem wspierającym, utrzymujemy nasze pozytywne nastawienie.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.