Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: kwiecień 2018


Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: kwiecień 2018

Akcje Utrzymujemy naszą pozytywną opinię, gdyż wierzymy, że wsparcie ze strony wzrostu zysków będzie wystarczająco silne, aby zrekompensować ryzyko obniżenia ocen, które zazwyczaj obserwuje się w późnej fazie cyklu.
Obligacje skarbowe Istnieje potencjał dla rajdu konsolidacyjnego w krótkim terminie. Jednak w średnim okresie obraz pozostaje niekorzystny, zważywszy na presje inflacyjne.
Surowce Utrzymujemy pozytywną oceną, z uwagi na sprzyjające otoczenie cykliczne oraz trwającą dyscyplinę po stronie podaży. Krótkoterminowy trend jest nadal rosnący, a carry poprawiło się.
Obligacje korporacyjne
Pomimo łagodnej poprawy w wycenach, słabsze momentum napływu środków inwestorów oraz czynników fundamentalnych będą w przyszłości oferowały ograniczone wsparcie.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Przeczytaj cały raport

Miesięczna alokacja aktywów: kwiecień 2018 4 stron | 242 kb

pobierz