Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: maj 2018


Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: maj 2018

Akcje Perspektywa pozostaje pozytywna, ponieważ wysoka zyskowność wspiera zwroty, aczkolwiek dostrzegamy pewne osłabienie w danych makro i siłę dolara, co może być niekorzystne w krótkim terminie.
Obligacje skarbowe Wyprzedaż spowodowała, że rentowności są atrakcyjne w porównaniu do niedawnych poziomów, ale spodziewamy się ich dalszego wzrostu z uwagi na poprawę fundamentów.
Surowce Cykliczne otoczenie pozostaje pozytywne, prowadząc do wzmocnienia fundamentów dla większości surowców. Sentyment jest silny, a carry nadal ulega poprawie.
Obligacje korporacyjne
Późna faza cyklu połączona z wysokim poziomem lewarowania oznacza, że inwestorzy powinni domagać się wyższej premii za ryzyko.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Przeczytaj cały raport

Miesięczna alokacja aktywów: maj 2018 4 stron | 323 kb

pobierz