印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Sierpień 2015

Oprócz zmian w ocenach walut oraz dwóch zmian związanych z obligacjami amerykańskimi, nie dokonaliśmy żadnych znaczących poprawek ocen.

23.08.2015

Niezmienna pozostaje pozytywna ocena dla rynków akcji, faworyzując rynki rozwinięte, na których utrzymuje się ożywienie gospodarcze. Preferowanymi przez nas rynkami są Stany Zjednoczone, Europa i Japonia, jednocześnie utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących.

Dla obligacji skarbowych w ogólnym ujęciu zachowujemy prognozę na poziomie neutralnym, z uwagi na poprawę trendu oraz poziomu ich jakości, a także utrzymanie się wartości na neutralnym poziomie na większości rynków.

Światowy wzrost gospodarczy nie przyspieszył jednak tak szybko jak to zakładaliśmy. Z tego względu jesteśmy mniej optymistyczni w ocenie cyklicznych rynków surowcowych i w rezultacie zachowujemy neutralne stanowisko wobec szerokiego spektrum surowców.

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.

Przeczytaj cały raport

0 stron | 241 kb

POBIERZ