W centrum uwagi

Globalne perspektywy rynkowe - II kwartał 2021 r.: opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów


Inwestorzy powitali rok 2021 z bardziej pozytywnym spojrzeniem na światową gospodarkę.


Wprowadzenie na rynek szczepionki Covid-19 oraz znaczne wsparcie polityczne nadal przyczyniały się do wzrostu wartości ryzykownych aktywów. Surowce świeciły jasno, podbudowane nadzieją na powrót do gospodarczej normalności. W tym samym czasie, bardziej cykliczne i zorientowane na wartość rynki akcji w Europie i Japonii osiągnęły relatywnie lepsze wyniki.


Stopy zwrotu z akcji na rynkach wschodzących były skromniejsze, biorąc pod uwagę silniejszego dolara amerykańskiego w związku ze znacznymi bodźcami fiskalnymi ze strony USA. To również przyczyniło się do wzrostu rentowności obligacji rządowych, co doprowadziło do wyprzedaży na rynkach obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych oraz papierów korporacyjnych z USA.


W dalszym ciągu podnosimy nasze prognozy globalnego wzrostu gospodarczego, przy czym największy wzrost nastąpi w 2022 r., kiedy świat powróci do normalności.


Na rok 2021 nasza prognoza wzrostu globalnego nie uległa większym zmianom, ponieważ podwyżki zostały przyćmione przez znaczącą redukcję naszej prognozy dla strefy euro. W tym kontekście podwyższenie naszej prognozy inflacji w tym roku wynika w dużej mierze z wyższych cen surowców.
Oczekuje się, że wpływ ten będzie tymczasowy, co pozwoli bankom centralnym na utrzymanie luźnej polityki monetarnej.


Jeśli chodzi o największe ryzyko dla naszego głównego poglądu makroekonomicznego, byłoby to „gwałtowne globalne ożywienie”. Scenariusz ten opiera się na szybszym i szerszym dostarczaniu szczepionek, mniejszych szkodach gospodarczych i większym wpływie fiskalnym niż w scenariuszu bazowym.


Z punktu widzenia alokacji aktywów, nadal utrzymujemy przeważenie w naszej alokacji w surowce, co oferuje pewną ochronę przed inflacją napędzaną kosztami.


Pozostajemy pozytywnie nastawieni do akcji, ale negatywnie do obligacji rządowych i korporacyjnych high yield. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyceny akcji nie są już tak atrakcyjne w obliczu wzrostu rentowności obligacji. Jednak wyższe rentowności obligacji były reakcją na silniejszy wzrost gospodarczy, co stanowi bardziej sprzyjające tło dla akcji. Ponadto preferujemy te obszary rynku, które są mniej wrażliwe na duration, takie jak Japonia i sektory spółek o charakterze „value”.


Pełna wersja raportu Globalne Perspektywy Rynkowe dostępna jest poniżej w formacie PDF.


Zapoznaj się z pełnym raportem
Globalne Perspektywy Rynkowe - II kw. 202116 stron | 4,997 kb