Migawka

Infografika: Globalna gospodarka w obiektywie - maj 2022 r.


 

CS3490_May_2022_info_Global.png

Ważne informacje: Ta informacja jest komunikacją o charakterze marketingowym. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym materiale przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Poglądy i opinie zawarte w niniejszym dokumencie są poglądami osób, którym są przypisywane i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub odzwierciedlanych w innych komunikatach, strategiach lub funduszach spółki Schroders.
Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. 0522/PL