IV kwartał 2015


Ryzykowne aktywa ucierpiały w trzecim kwartale za sprawą powrotu obaw inwestorów o globalny wzrost gospodarczy. Punktem zapalnym były Chiny, gdzie wskaźniki aktywności nadal słabną, a rządowa interwencja na rynku walut i akcji zdezorientowała wielu inwestorów patrzących na dalszy kierunek tych działań. Pojawiały się również wątpliwości odnośnie możliwości tamtejszych władz do kontrolowania chińskiej gospodarki. Stan niepewności podsyciła jeszczeAmerykańska Rezerwa Federalna, uchylając się we wrześniu przed podniesieniem stóp procentowych Skłoniło to inwestorów do pytań czy bank centralny wie coś, czego oni nie wiedzą. W tym samym czasie, kryzys w Grecji, przykuwający największą uwagę w drugim kwartale, zszedł na drugi plan po tym, jak Unia zgodziła się przyznać Grecji nowy pakiet pomocy finansowej.

Dalsza rozbieżność pomiędzy rozwiniętymi i wschodzącymi rynkami nadal pozostaje jednym z kluczowych tematów 2015 roku. Główne wskaźniki sugerują utrzymanie się tego trendu w nadchodzących miesiącach. Rozwinięte gospodarki nie będą jednak odporne na znaczne spowolnienie w Chinach. Nasza analiza w tym kwartale koncentruje się właśnie na globalnych skutkach dla rynków i gospodarek w przypadku realizacji takiego scenariusza.

W ogólnym ujęciu, nasze stanowisko zakłada dalsze nastawienie na akcje, szczególnie te z rynków rozwiniętych. W dużym stopniu podyktowane jest to atrakcyjną premią za ryzyko. Biorąc jednak pod uwagę niepewności, w obliczu których stoi światowa gospodarka, w naszych portfelach utrzymujemy zarazem duration na neutralnym poziomie.Podwyższone ryzyko twardego lądowania Chin jest jednym z powodów utrzymania przez nas niedoważenia akcji rynków wschodzących, pomimo wartości jakie oferują walory z tego regionu.

W tym kwartale nasze analizy koncentrują się na roli skupu akcji własnych przez przedsiębiorstwa. Załączamy również coroczną aktualizację przewidywanych siedmioletnich stóp zwrotu, która zawiera także średniookresową ocenę wielu klas aktywów.

Przeczytaj cały raport

Globalne perspektywy dla rynku 11 stron | 2 715 kb

pobierz