Perspektywy

Perspektywy na rok 2021: Akcje globalne i spółki tematyczne


Globalne akcje nie są bynajmniej tanie, ale są rozsądnie wycenione. Biorąc pod uwagę skalę pandemii, osiągnęły one zaskakująco dobre wyniki w 2020 r. i uważamy, że w 2021 r. będą nadal dobrze sobie radzić. Spodziewamy się jednak, że ożywienie na rynku rozszerzy się na większą liczbę sektorów w porównaniu z ostatnimi 12 miesiącami.

Spółki technologiczne - brak oznak bańki

Rajd rynkowy w 2020 roku prowadzony był przez dość wąski wachlarz akcji technologicznych, w szczególności przez Amazon, Apple, Microsoft, Facebook i Alphabet (czasami znane jako FAMAG-y). Wynikało to przede wszystkim z uzasadnionego przekonania, że firmy te dominują w swoich branżach, mają wysokie wskaźniki długoterminowego wzrostu przychodów i zysków oraz były beneficjentami wymuszonych zmian w sposobie pracy, kontaktach społecznech i praktykach zakupowych w czasie lockdownu. W efekcie firmy te były „liderami lockdownu” (patrz wykres poniżej).

Platformy technologiczne o olbrzymiej kapitalizacji stanowią obecnie jedną czwartą całej kapitalizacji rynkowej S&P 500. Nieuchronnie ten stopień koncentracji kreśli porównanie z „bańką internetową” z 1999 roku. Uważamy jednak, że ten pogląd jest błędny. Po pierwsze, bańka technologiczna w 1999 r. była napędzana przez ogromne zainteresowanie inwestorów wokół wszelkich firm technicznych, niezależnie od zysków czy nawet przychodów. Natomiast sektor technologiczny w 2020 roku, a w szczególności największe platformy, zapewnił wyjątkowy wzrost przychodów i zysków, który naszym zdaniem będzie prawdopodobnie kontynuowany w 2021 roku i w późniejszych okresach.

Po drugie, patrząc wstecz na historię, obecny stopień koncentracji na rynku akcji nie jest niczym niezwykłym. W latach 60-tych i 70-tych S&P500 był zdominowany przez podobnie niewielką liczbę bardzo dużych firm, takich jak AT&T, Exxon, GE i GM.

Covid-19 wyraźnie przyspieszył zastosowanie nowych technologii, takich jak handel elektroniczny i praca zdalna. Te zmiany w zachowaniach przedsiębiorstw i konsumentów będą prawdopodobnie kontynuowane po zakończeniu pandemii. Korporacje zmieniły już swoje metody pracy, a „przyspieszone” zmiany, które już były w toku - takie jak przejście do chmury obliczeniowej lub szybkie przyjęcie automatyzacji - prawdopodobnie jeszcze bardziej przyspieszą te plany, gdy korzyści staną się widoczne. Handel elektroniczny sprawdził się podczas pandemii na wielu różnych obszarach. W wielu częściach świata poziom penetracji handlu elektronicznego jest nadal stosunkowo niski, co stwarza potencjał dla dalszego i znacznego wzrostu.

Krótko mówiąc, „technologiczna transformacja” trwała już na długo przed pandemią i została po prostu przyspieszona przez Covid-19.

W najbliższych latach technologia będzie nadal stanowić perspektywiczny obszar dla inwestorów. Największe ryzyko dla sektora prawdopodobnie będzie wynikało z regulacji (zob. poniżej), a nie z szybkiego spadku bazowej stopy wzrostu.

Ożywienie rynku będzie szersze

W 2020 r. inwestorzy stawiali na bezpieczeństwo w warunkach globalnej niepewności, przy czym wzrost i defensywność były kluczową częścią równania (jak w przypadku spółek technologicznych). Jednak ogłoszenie w listopadzie, że opracowano kilka skutecznych szczepionek na Covid-19, zachęciło inwestorów do myślenia o „normalizacji” i ożywieniu gospodarczym w 2021 i 2022 roku. Poniższy wykres przedstawia stopy zwrotu z globalnych rynków akcji w okresie 11 miesięcy do 30 listopada.

Inwestorzy zaczęli przyglądać się potencjałowi wzrostu przychodów i zysków w wielu „niepopularnych” obszarach, które ucierpiały w czasie pandemii. Najbardziej oczywiste z nich to te, które zostały skutecznie zamknięte, takie jak hotele, restauracje, przedsiębiorstwa rekreacyjne i firmy turystyczne. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że po ożywieniu wiele z tych przedsiębiorstw doświadczy gwałtownego odbicia.

Ponadto oczekiwania w sektorach cyklicznych, takich jak energetyka, materiały czy przemysł, są niskie i zasługują na uwagę. Oczywiste jest, że istnieją poważne wyzwania strukturalne (takie jak transformacja energetyczna), które w przyszłości będą nadal znacząco wpływać na wiele przedsiębiorstw w tych sektorach.

Wierzymy jednak, że niektóre przedsiębiorstwa będą nadal się dostosowywać i rozwijać, a trwały wzrost światowego popytu w 2021 r. przyczyni się do znacznego wzrostu przychodów i zysków.

Naszym zdaniem będzie to z pewnością miało miejsce w wielu częściach sektora przemysłowego, ponieważ dźwignia operacyjna (wrażliwość rentowności na poprawę sprzedaży, przy danym poziomie kosztów stałych) będzie w wielu przypadkach na całym świecie znacząca.

Spodziewamy się znacznego rozszerzenia rynku w 2021 roku. Sektor technologiczny nadal może mieć się dobrze, ale niektóre z „niekochanych” obszarów mogą mieć się jeszcze lepiej. Nie widzimy, że jest to tak proste jak kupowanie tanich sektorów i sprzedawanie drogich, ponieważ, cytując wielkiego Mędrca z Omaha, „Cena jest tym, co płacisz, Wartość jest tym, co dostajesz”.

Nie wszystkie tanie firmy naftowe, surowcowe czy przemysłowe oferują dobrą wartość, podobnie jak nie wszystkie banki czy firmy ubezpieczeniowe. Wraz z przemianami w gospodarce światowej w 2021 r. prawdopodobnie nastąpi znaczne rozproszenie w każdym sektorze. W związku z tym, że taki dobór zapasów pozostaje naszym zdaniem bardzo istotny.

Wyceny globalnych akcji pozostają (relatywnie) atrakcyjne, zwłaszcza poza USA

Akcje globalne są, w ujęciu zagregowanym, wyceniane w sposób racjonalny i zgodny z ich długoterminowymi średnimi wartościami przyszłych zysków. Globalny zysk z dywidend również pozostaje znacząco wyższy od zysku z obligacji, co wspiera relatywną przewagę akcji nad obligacjami skarbowymi.

Wierzymy, że w 2021 r. będą one jako klasa aktywów, nadal dobrze radzić sobie w miarę poprawy sytuacji. Warto jednak zauważyć, że po okresie ogromnej przewagi rynku w USA nad resztą świata (około 8 % w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat), w przypadku USA mamy obecnie do czynienia z premią w stosunku do ich długoterminowej, znormalizowanej wyceny zysków. Tymczasem obrót na pozostałych rynkach na świecie odbywa się obecnie z dużym dyskontem.

Prognozy naszych ekonomistów dotyczące wzrostu gospodarek rozwiniętych

Źródło: Schroders Economics Group, grudzień 2020

Oczekujemy, że zyski odbiją się najmocniej w Europie i w Japonii w 2021 r., a być może także w 2022 r. Gospodarka chińska już się odbudowuje, napędzając potężną dynamikę ożywienia w całej Azji. Stany Zjednoczone pozostaną wysokiej jakości defensywnym rynkiem akcji o zdecydowanie największej głębokości i płynności spośród wszystkich rynków światowych. Jednakże, podczas gdy odwrót ku bezpieczeństwu spowodował napływ do środków do USA, to w miarę poprawy sytuacji może się to naszym zdaniem częściowo odwrócić, a kapitał zacznie płynąć gdzie indziej.

Nowy prezydent, nowa agenda

W momencie powstawania materiału jest jasne, że będziemy mieli do czynienia z prezydent Demokratów i Kongresem Demokratów. Warto zauważyć, że wbrew powszechnej opinii, administracji demokratycznej towarzyszyły zazwyczaj wyższe stopy zwrotu na giełdach niż ich w przypadku ich republikańskich odpowiedników. Nie ma jednak wątpliwości, że agenda Demokratów będzie wyraźnie różniła się od agendy poprzedniej administracji.

Pod rządami Joe Bidena oczekujemy zmiany w kierunku wartości liberalnych: większej równości, wyższych płac minimalnych, lepszego wsparcia socjalnego (zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej) i właściwej kontroli środowiskowej. Wiele z tych inicjatyw politycznych, jeśli zostaną wdrożone, mogą mieć istotny wpływ na perspektywy części gospodarki amerykańskiej. Na przykład bardziej rygorystyczne kontrole cen leków mogłyby znacząco wpłynąć na sektor opieki zdrowotnej w USA, podczas gdy wprowadzenie obowiązkowej płacy minimalnej w wysokości 15 USD miałoby ogromny wpływ na wszystkie obszary sektora usług.

Zapowiedziane późnym latem dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości w sprawie Google wskazuje, że zwiększa się kontrola dużych platform internetowych. Demokraci prawdopodobnie przyspieszą ten proces po objęciu władzy. Jednak brak kontroli ze strony Demokratów nad amerykańskim Senatem ograniczy zdolność Bidena do podnoszenia podatków, a w szczególności stawki podatku dochodowego od osób prawnych, która wzrosłaby do 28%, a w przypadku jej uchwalenia zmniejszyłaby zyski na S&P o 8-12%. Inne inicjatywy polityczne, takie jak reforma opieki zdrowotnej, również mogą mieć trudności z przejściem przez górną izbę.

Z punktu widzenia polityki zagranicznej administracja Bidena prawdopodobnie utrzyma twarde stanowisko w sprawie stosunków z Chinami, ale przywróci stosunki z Europą i Azją. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewalibyśmy się, że kontekst polityczny Demokratów będzie mniej konfrontacyjny, bardziej konstruktywny, a ostatecznie bardziej zgodny z większością głównych partnerów handlowych.

Inwestowanie tematyczne będzie jeszcze bardziej istotne w czasie po Covid

Robiąc krok wstecz przed bolesnym okresem Covid-19, zamieszaniem wokół polityki i niepewności związanej z trajektorią ożywienia gospodarczego, większość z nas zgodziłaby się, że istnieje niewielka liczba niezaprzeczalnych i znaczących trendów, które mogą mieć istotny wpływ na nasz sposób życia, pracy, socjalizacji i interakcji w przyszłości.

Niektóre z tych trendów (często określane jako „mega-trendy”) nie są nowe: zmiana klimatu, innowacje w opiece zdrowotnej, urbanizacja, automatyzacja i digitalizacja są od wielu lat istotnymi tematami.

Inne, takie jak zrównoważony rozwój, żywność & zaopatrzenie w wodę i zmieniający się styl życia, pojawiają się jako ważne i pilne obszary zmian, napędzane przez wzrost populacji i rosnący konsumpcjonizm na rynkach wschodzących.

Wspólne mianowniki we wszystkich megatrendach są podwójne. Po pierwsze, wszystkie one stają się coraz bardziej istotne, ponieważ ludzkość zużywa coraz większą część zasobów Ziemi. Po drugie, wyzwanie związane z tymi tendencjami jest realizowane poprzez szybkie przyspieszenie innowacji, które napędza transformację technologiczną w praktycznie każdym sektorze i grupie przemysłowej.

To właśnie ta dynamika innowacji, która naszym zdaniem stanowi silne uzasadnienie dla tematycznego podejścia do inwestycji. Jeśli mamy rację co do tematów i jesteśmy konsekwentni w naszym podejściu do ich oceny, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ekspozycja na przynajmniej jeden z nich może być bardzo duża w stosunku do bardziej tradycyjnego portfela akcji opartego na indeksie. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele z tych tematów obejmuje różne sektory i branże, istnieje również duże prawdopodobieństwo, że przypisanie ich do nich może poprawić ogólny profil ryzyka/zwrotu portfela w czasie.

Spojrzenie w kierunku nowej zielonej rewolucji przemysłowej

Przykładem szybko rosnącego znaczenia niektórych kluczowych tematów są globalne zmiany klimatyczne. W celu ustabilizowania temperatur na świecie w granicach +2 stopni C, określonych jako „bezpieczne” przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), wydatki na łagodzenie skutków emisji gazów cieplarnianych będą musiały wzrosnąć do co najmniej 2 bilionów dolarów rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Koszty te będą musiały ponieść rządy, konsumenci i oczywiście przedsiębiorstwa.

Zielona polityka szybko nabiera rozpędu, pod przewodnictwem Unii Europejskiej z ambitnymi celami dotyczącymi ograniczenia emisji do 2030 r., a unijny Zielony Ład kieruje przynajmniej jedną czwartą pakietu naprawczego o wartości 750 mld euro na inicjatywy w zakresie dekarbonizacji. UE zobowiązała się, że do 2050 r. stanie się gospodarką o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, a Chiny również zobowiązały się do osiągnięcia tego celu do 2060 r.

Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do realizacji celu polegającego na wytworzeniu wystarczającej ilości morskiej energii wiatrowej, aby zasilać wszystkie domy w Wielkiej Brytanii łącznie. Zapowiedziano również zakaz nowych samochodów osobowych i furgonetek napędzanych benzyną i olejem napędowym od 2030 r., pięć lat wcześniej niż poprzednie cele.

Pod rządami Bidena Stany Zjednoczone prawdopodobnie radykalnie odwrócą swój niedawny kurs i zainicjują Zielony Ład podobny do modelu europejskiego. Biden zobowiązał się już do ponownego włączenia tego kraju do porozumienia paryskiego oraz do realizacji celu redukcji emisji netto do 2050 roku.

Szansa na wzrost jest ogromna i w naszej opinii wciąż niedoceniana. Chwila stojąca za przejściem na gospodarkę niskoemisyjną nabiera obecnie szybkiego tempa. Najważniejszym czynnikiem była dramatyczna poprawa konkurencyjności technologii czystej energii, do tego stopnia, że nie wymagają one prawie żadnych lub w niewielkim stopniu dofinansowania, aby konkurować z paliwami kopalnymi. Inwestycje mające na celu zastąpienie pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi i wytwarzanie energii z paliw kopalnych gwałtownie rosną i spodziewamy się, że następne pięć lat będzie krytycznym punktem załamania tej transformacji.

Nadal uważamy, że sektor motoryzacyjny jest przygotowany do bardzo szybkich i fundamentalnych zmian, wraz z przyspieszonym przyjęciem pojazdów elektrycznych (EV), co pozwoli na penetrację rynku przez EV do 50% światowej sprzedaży nowych samochodów w ciągu 10 lat, a ostatecznie do blisko 100%.

Mówiąc szerzej, przejście na gospodarkę ekologiczną będzie oferować inwestorom ogromne możliwości, ponieważ inwestycje zyskują na wartości i wskaźniki adopcji zaskakują zwyżką. To samo odnosi się do innych kluczowych trendów, w których innowacyjność rośnie.


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.