Perspektywy

Perspektywy na rok 2021: Chiny

  • Wzrost gospodarczy w Chinach ma przyspieszyć w 2021 r., ponieważ ożywienie gospodarcze trwa nadal, a wpływ środków stymulacyjnych uruchomionych w tym roku jest odczuwalny".
  • Jeżeli chodzi o akcje, sektory, dla których znaczenie mają kwestie związane z długoterminowym wzrostem w Chinach, powinny nadal osiągać lepsze wyniki. Szerokie ożywienie gospodarcze na świecie powinno również wspierać sektory cykliczne, w których wyceny są nadal niskie w porównaniu z sektorami wzrostowymi.
  • W chińskich obligacjach solidne podstawy ekonomiczne, atrakcyjne wyceny i pozytywne perspektywy dla renminbi powinny okazać się pomocne.

"First in, first out" podsumowuje historię chińskiej gospodarki w czasach Covid-19. Po załamaniu na początku roku i uniknięciu znaczącej drugiej fali, Chiny odbiły się wcześniej i szybciej niż inne duże gospodarki, przy pomocy skutecznego pakietu wsparcia.

Patrząc w przyszłość na 2021 rok, wśród naszych zarządzających funduszami i ekonomistów panuje powszechna zgoda co do tego, że to ożywienie wzrostu będzie trwało nadal.

Ale jaką formę przybierze ten wzrost? Które sektory oferują najciekawsze możliwości? A jakie są perspektywy dla renminbi?

Zebraliśmy opinie naszych ekonomistów rynków wschodzących, jak również menedżerów funuszy akcyjnych i dłużnych, aby dowiedzieć się więcej.

Gospodarka

David Rees, starszy ekonomista rynków wschodzących:

"Spodziewamy się, że w pierwszym kwartale przyszłego roku wzrost gospodarczy w Chinach wyniesie około 15-20% rok do roku. Wynika to z opóźnionego wpływu środków stymulacyjnych, a także z faktu, że po gwałtownym spadku gospodarczym w pierwszym kwartale 2020 roku baza porównawcza jest bardzo niska. Jednakże w ciągu następnego roku wzrost powinien zwolnić do bardziej normalnych poziomów, ponieważ efekty te zanikają.

"Po szacowanym wzroście o 2,1% r/r w 2020 roku, oczekujemy, że w 2021 roku gospodarka Chin wzrośnie o 9%.

"Fakt, że w listopadzie rząd zezwolił przedsiębiorstwu państwowemu na zaleganie z płatnościami z tytułu obligacji, sugeruje, że władze po raz kolejny będą starały się powstrzymać wzrost kredytów w nadchodzącym roku.

"Jedną z kwestii, która może zniechęcić do normalizacji polityki w najbliższym czasie, jest gwałtowna deflacja na początku 2021 r., gdy skok cen żywności nie będzie widoczny w porównaniu rocznym. Oczekujemy, że siła ożywienia gospodarczego zapewni stopniowy wzrost inflacji bazowej w ciągu roku. Jednak w najbliższym czasie obawy przed deflacją, w czasie, gdy zadłużenie jest bardzo wysokie, mogą niepokoić zarówno decydentów, jak i rynki".

Chińskie akcje

Louisa Lo, Head of Greater China Equities, i Jack Lee, China A-shares Fund Manager:

"Gdy gospodarka wróci do normy, powróci do niej też polityka pieniężna. W szczególności w odniesieniu do łagodzenia polityki pieniężnej, ponieważ władze chińskie nadal traktują priorytetowo zmniejszanie poziomu długu publicznego i ograniczanie nadmiernego zadłużania się.

"Chociaż inwestycje w środki trwałe (FAI), zwłaszcza w infrastrukturę i nieruchomości, przyczyniły się do wsparcia wzrostu gospodarczego w 2020 r., oczekujemy, że w nadchodzącym okresie FAI przesunie się w kierunku obszarów "nowej infrastruktury". W szczególności rozwój 5G, centrów danych i Internetu Rzeczy.

"W innych obszarach zwyczaje chińskich konsumentów będą nadal ewoluować wraz ze wzrostem ich dochodów. W ramach tego długoterminowego tematu "zmian jakościowych konsumpcji" zwiększono wydatki na szerszą gamę wyższej jakości i droższych towarów i usług. Będzie to podstawą wzrostu konsumpcji w kraju.

"Oczywiście, wszystkie oczy na całym świecie skupiają się na opracowaniu szczepionki Covid-19, która wyznaczy czas globalnego ożywienia i zmieni oczekiwania inflacyjne. Pojawienie się skutecznej szczepionki miałoby jednak większe znaczenie dla krajów, w których pandemia jest słabiej kontrolowana niż w Chinach.

"Mając to na uwadze, szczepionka może w rzeczywistości spowodować pewne odpływy z rynku chińskiego, na korzyść innych gospodarek, które mają odnieść większe korzyści. To powiedziawszy, wciąż lekka pozycja globalnych inwestorów w chińskich akcjach i rozsądne wyceny w stosunku do światowych konkurentów mogą zachęcić do dalszego napływu na rynek.

"Z sektorowego punktu widzenia, uważamy, że sektory, które są narażone na długoterminowe tematy związane ze wzrostem w kraju, będą nadal osiągać lepsze wyniki. W szczególności podobają nam się obszary takie jak automatyka przemysłowa, pojazdy i komponenty elektryczne oraz lokalizacja łańcucha dostaw wśród tarć w handlu międzynarodowym. Szerokie ożywienie gospodarcze na świecie po skutecznym opracowaniu szczepionek powinno jednak przynieść korzyści sektorom cyklicznym, w których obecnie wyceny są nadal tanie w porównaniu z sektorami rozwijającymi się.

"Z geopolitycznego punktu widzenia zbliżająca się styczniowa zmiana kierownictwa w Waszyngtonie ma również konsekwencje dla Chin. Uważamy, że tarcia amerykańsko-chińskie pod nową administracją Bidena prawdopodbnie nie będą mniejsze, ponieważ pogląd, że Chiny są strategicznym rywalem, jest w USA zgodny w obu partiach.

"Rzeczywiście, wpływ antychińskiej strategii Bidena może być jeszcze bardziej szkodliwy i wpływowy, ponieważ jego styl administracyjny może być bardziej skoordynowany i ustrukturyzowany niż jego poprzednika.

Chińskie obligacje

Julia Ho, szefowa azjatyckiego makra:

"Wyceny chińskich obligacji wyglądają atrakcyjnie, a fundamenty ekonomiczne kraju są solidne. Te dwa czynniki powinny napędzać zarówno popyt, jak i potencjalnie atrakcyjne stopy zwrotu w 2021 roku.

"Jeśli chodzi o wycenę, rentowność chińskich obligacji z rynku A jest na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z obligacjami skarbowymi z rynków rozwiniętych.

"Na przykład 10-letnie chińskie obligacje rządowe oferują obecnie rentowność około 3,3%, podczas gdy amerykańskie zaledwie 0,8% (na koniec listopada). Ta różnica w rentowności (spread) między chińskimi i amerykańskim obligacjami skarbowymi, a także globalnymi z rynków rozwiniętych znajduje się na rekordowych poziomach.

"W rezultacie chińskie obligacje mogą zaoferować znacznie większy potencjał wzrostu cen w porównaniu z amerykańskim odpowiednikiem. Wynika to z faktu, że ceny obligacji rosną wraz ze spadkiem rentowności - a w Stanach Zjednoczonych i innych rozwiniętych krajach jest mniej miejsca na spadek rentowności obligacji ze względu na ich niższy poziom wyjściowy.

"Zasadniczo oczekuje się, że Chiny będą jedyną dużą gospodarką światową, która wygeneruje dodatni wzrost gospodarczy w 2020 r., ponieważ z powodzeniem wyjdą z pandemii. Inflacja utrzymuje się na niskim poziomie, ponieważ popyt globalny pozostaje słaby. Ta korzystna dynamika dodatniego wzrostu przy niskiej inflacji zapewniła bankowi centralnemu większą elastyczność w polityce pieniężnej, umożliwiając mu skuteczniejsze wspieranie mniejszych przedsiębiorstw.

"Technicznie, chińskie obligacje są również na silnej pozycji. W odróżnieniu od większości innych rynków wschodzących, chińskie obligacje są w większości własnością krajowych inwestorów. Sprawia to, że chiński rynek obligacji jest mniej podatny na zmienność globalnych przepływów kapitałowych.

"Dalsze wsparcie dla chińskich obligacji wynika z faktu, że są one w coraz większym stopniu włączane do globalnych indeksów obligacji. Oznacza to, że wiele funduszy inwestycyjnych jest zmuszonych do inwestowania na chińskim rynku obligacji.

"Chińska waluta - renminbi - jest kolejnym czynnikiem wspierającym chińskie obligacje. Uważamy, że w dłuższej perspektywie dolar amerykański osłabi się ze względu na duże bliźniacze deficyty (fiskalne i rachunku bieżącego) oraz nieograniczone programy luzowania ilościowego. Dzięki temu renminbi będzie coraz szerzej stosowane na całym świecie.

"Są także inne czynniki, które naszym zdaniem powinny uzasadniać silniejsze renminbi w nadchodzącym okresie. Należą do nich m.in. utrzymująca się przewaga gospodarcza Chin, wysoka różnica w stopach procentowych między Chinami a innymi głównymi gospodarkami, lepsza pozycja kraju na rachunku obrotów bieżących oraz ograniczony popyt wśród globalnych inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoją działalność z dala od dolara amerykańskiego.

"Wreszcie, oczekujemy, że chińskie obligacje z rynku A pozostaną wyjątkową klasą aktywów, która może pomóc inwestorom zdywersyfikować swoje portfele. Przejście chińskiej gospodarki do bardziej krajowego rynku napędzanego przez konsumentów zostało przyspieszone zarówno przez napięcia handlowe w USA, jak i wzrost chińskiej klasy średniej. Ta krajowa koncentracja i "oddzielenie" od USA sugerowałoby, że cykle polityki gospodarczej i pieniężnej Chin mogą nie być idealnie zsynchronizowane z innymi częściami świata".

 


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.