Perspektywy

Perspektywy na rok 2021: Japonia

  • Przewiduje się, że w 2021 r. gospodarka Japonii wzrośnie powyżej poziomu potencjalnego, najpierw w miarę ożywienia eksportu, a następnie w miarę jak dystrybucja szczepionki uwolni stłumiony popyt w sektorze usług.
  • Wydatki fiskalne powinny dać wsparcie akcjom; zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie cyfryzacji to kluczowe części wydatków.
  • Zyski spółek powinny odreagować, choć w niektórych cyklicznych obszarach wyceny już wzrosły. Potrzebne będzie podejście selektywne.

Perspektywy gospodarcze

Piya Sachdeva, Economist:

"Wiele krajów będzie zazdrościć Japonii tego, jak poradziła sobie z koronawirusem w tym roku. Ostatecznie było to kluczem do tego, aby gospodarka była w stanie dorównać, a w niektórych przypadkach nawet przewyższać konkurencyjne rynki rozwinięte. Mimo że ponowne pojawienie się wirusa stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wzrostu, to dystrybucja szczepionki toruje drogę do silnego wzrostu w 2021 roku.

"Nasza szersza perspektywa silnego wzrostu i niskiej inflacji w gospodarce światowej jest środowiskiem, które zazwyczaj sprzyja aktywom cyklicznym, takim jak akcje z japońskiego rynku. Po tym, jak premier Suga przejmie program reform, sytuacja w 2021 r. może być dla Japonii korzystna".

Japonia była silniejsza od Europy w 2020 r.

"Ożywienie w Japonii nadal jest dość silne, głównie za sprawą wzrostu popytu na dobra eksportowe". Poprawa eksportu wsparła również sektor przemysłowy, a ostatnio pojawiają się oznaki, że ożywienie gospodarcze rozszerza się na inwestycje. Tymczasem stłumiony popyt ze strony gospodarstw domowych, które wcześniej w tym roku ograniczyły aktywność, wydaje się na tym etapie w dużym stopniu wyczerpany.

"W całym roku japońska gospodarka skurczy się o 5,1% w 2020 roku". Choć jest to więcej niż w przypadku USA (-3,6%), Japonia wyprzedzi strefę euro (-7,1%) i Zjednoczone Królestwo (-11,3%). Jest to imponujące, biorąc pod uwagę fakt, że Japonia rozpoczęła ten rok słabo po podniesieniu podatków w 2019 roku. Ostatecznie stało się tak dzięki temu, że Japonia była w stanie utrzymać rozprzestrzenianie wirusa na stosunkowo niskim poziomie, unikając tym samym ścisłego lockdownu".

Japonia wzrośnie powyżej tempa potencjalnego w 2021

"Patrząc w przyszłość, w miarę jak ożywienie gospodarcze będzie postępowało, tempo wzrostu powinno naturalnie zwolnić. W szczególności, gdy ożywienie w handlu światowym spowolni, a import powróci do normy, powinno to ograniczyć wzrost gospodarczy wynikający z handlu. Jednak dystrybucja szczepionki - które jak zakładamy nastąpi w połowie przyszłego roku - powinna utorować drogę do silnej drugiej połowy roku.

"Powrót do normalnych zachowań społecznych prawdopodobnie będzie wspierał sektor usług, gdy pojawi się druga fala zahamowanego popytu. Większa konsumpcja powinna być również wspierana przez poprawę płac. Światowy handel powinien również ulec poprawie w miarę znoszenia ograniczeń na całym świecie. Wraz z poprawą zysków i zaufania, powinno to pomóc we wspieraniu inwestycji przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że w całym roku Japonia wzrośnie o 2,9% - znacznie powyżej szacunków tempa potencjalnego.

"Oczywiście, nasze założenie o wystarczającej odporności w drugiej połowie roku jest kluczowe dla naszej perspektywy. W przeciwnym razie głównym zagrożeniem dla perspektyw są krótkoterminowe ograniczenia działalności zarówno w kraju, jak i za granicą, biorąc pod uwagę wzrost liczby zakażeń w Japonii i USA. Ostatnie zawieszenie krajowego programu dopłat do kosztów podróży, „Go-To travel”, pokazuje, że po ostatnim wzroście liczby zakażeń władze ostrożniej podchodzą do tej kwestii ".

Działania fiskalne są obiecujące

"Najnowszy pakiet fiskalny, który ma zostać zatwierdzony przez Gabinet, powinien przyczynić się do przyspieszenia ożywienia gospodarczego i jest szczególnie obiecujący. Po pierwsze, ze względu na jego skalę: 5,3% PKB w wydatkach bezpośrednich. Po drugie - i być może ważniejsze dla inwestorów - ze względu na elementy składowe. Znaczna część wydatków zostanie przeznaczona na zwiększenie możliwości w zakresie cyfryzacji i oprogramowania, jak również na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Suga najwyraźniej nie marnuje czasu na ponowne uruchomienie programu reform. Środki mające na celu zwiększenie konkurencyjności powinny przyczynić się do poprawy długoterminowego wzrostu gospodarczego".

Bank Japonii w trybie trwałego luzowania

"Inflacja spadła w tym roku poniżej zera z powodu wielu czynników, w tym niższego popytu, niższych cen energii, dotacji na podróże i wypadającej z okresu porównawczego podwyżki podatków w 2019 r.". Chociaż inflacja w segmencie energii powinna być głównym motorem wzrostu inflacji w przyszłym roku, to spodziewamy się, że w najbliższym czasie utrzyma się minimalna deflacja, a w drugiej połowie 2021 roku inflacja ponownie osiągnie wartość dodatnią.

"Presja inflacyjna powinna pozostać słaba z powodu wolnych mocy produkcyjnych, ale co ważne, nie oczekujemy, że Japonia wpadnie w spiralę deflacji.

"Obawy o inflację powinny sprawić, że Bank Japonii (BoJ) pozostanie w trybie ciągłego luzowania. Bilans, który ostatnio został pobudzony przez większą ilość skupionych obligacji rządowych i programów pożyczkowych, powinien nadal rosnąć. Spodziewamy się jednak, że programy pożyczkowe zakończą się w przyszłym roku i że BoJ zacznie ograniczać skup obligacji rządowych w drugiej połowie przyszłego roku - mniej więcej w tym samym czasie, co Rezerwa Federalna. Warunki finansowe powinny pozostać sprzyjające, jednak może to potencjalnie testować zależność rynku od płynności".

Japonia jest silnie wrażliwa na cykl gospodarczy

"Jeśli zrobimy krok wstecz, nasze perspektywy gospodarcze przewidują, że Japonia będzie rosła relatywnie szybko w porównaniu z jej historycznym tempem wzrostu. Jednak niskie tempo trendu wzrostowego oznacza, że nawet jeśli Japonia ma przewagę - że tak to ujmę - nieuchronnie zostanie dogoniona przez inne rozwinięte rynki, których krajowe gospodarki mają możliwość szybszego wzrostu.

"Jednakże zmiany w gospodarce światowej były często ważniejszą siłą napędową dla japońskiego rynku akcji. Nasze globalne prognozy gospodarcze dotyczące wysokiego wzrostu i niskiej inflacji wskazują na sprzyjające otoczenie dla aktywów cyklicznych. Japonia wyróżnia się jako rynek o wysokiej cykliczności, który jest napędzany cyklem przemysłowym dynamice gospodarczej, sprzyjającymi warunkami płynności i trwającymi reformami".

Perspektywy dla akcji

Ken Maeda, Head of Japanese Equities:

"Rok 2020 był niewątpliwie dla Japonii rokiem pełnym wyzwań, ponieważ pandemia Covid-19 spowodowała ogromne zakłócenia zarówno w gospodarce, jak i w dochodach przedsiębiorstw. Po nieoczekiwanej dyslokacji na rynkach akcji w lutym i marcu nastąpiło równie zaskakujące ożywienie na rynku, które było już mocno zaawansowane, zanim pojawiły się informacje o pomyślnym rozwoju szczepionek.

"Japoński rynek akcji pozostawał pod wpływem światowych trendów w 2020 roku, choć pojawiły się pewne różnice w dynamice rynku. Większość rynków odnotowała stały wzrost w stosunkowo wąskim zakresie akcji, ale w Japonii utrzymywał się on dłużej, podczas gdy na innych rynkach w ostatnich miesiącach nastąpiło bardziej wyraźne odwrócenie trendów.

Mniejsze zakłócenia spowodowane pandemią w porównaniu z innymi regionami

"Wszystkie dostępne dane sugerują, że jak do tej pory Japonia przetrwała pandemię znacznie lepiej niż większość rozwiniętych gospodarek". Ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej i mobilności były na ogół mniej dotkliwe. Jednakże niedawne nasilenie się zakażeń oznacza, że w nadchodzących miesiącach, po raz pierwszy od maja, nadal istnieje możliwość ponownego wprowadzenia stanu wyjątkowego. Poza tym, oczywiście, postęp w zakresie wdrażania szczepionek powinien dać nam pewne pocieszenie, jeśli chodzi o perspektywy na późniejszą część 2021 roku.

"Japonia złożyła już wiążące zamówienia u różnych dostawców szczepionek, które ostatecznie wystarczą na pokrycie zapotrzebowania dla całej populacji. Chociaż nie złożono jeszcze wniosków ustawodawczych, Japonia powinna być w stanie wprowadzić szczepionki dla pracowników służby zdrowia w pierwszym kwartale 2021 r., a dla ogółu ludności w drugim kwartale".

Olimpiada, może mieć minimalny wpływ na rynek

"Jednym z wydarzeń specyficznych dla Japonii w 2021 roku będzie organizacja opóźnionej Olimpiady w Tokio". Obecny nastawienie polityczne wydaje się sprzyjać zmniejszonej skali igrzysk, które rozpoczęłyby się w lipcu.

"Chociaż będzie to wydarzenie o dużym znaczeniu, jego rzeczywisty wpływ gospodarczy będzie prawdopodobnie znikomy. Większy wpływ będzie widoczny w znacznie mniejszej liczbie przyjazdów turystów, niż pierwotnie zakładano, ale zostało to już w pełni zdyskontowane przez rynek akcji i nie widzimy większego pola do zaskoczenia".

Zbliżają się wybory, ale LDP pozostanie u władzy

"Jednakże rozwój sytuacji zarówno wokół olimpiady, jak i rozpowszechniania szczepionki może również wpłynąć na harmonogram polityczny w Japonii. Chociaż przekazanie władzy przez Abe'go w ręce Sugi nie doprowadziło do żadnych nieoczekiwanych zmian w polityce, to wybory parlamentarne mają się odbyć najpóźniej w październiku 2021 r. i nadal możliwe jest, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z przyśpieszonymi wyborami. W każdym razie oczekujemy, że rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna utrzyma władzę, a Suga pozostanie na stanowisku premiera.

"Dlatego też kombinacja polityk prawdopodobnie pozostanie korzystna przez cały 2021 rok. Bodźce fiskalne zostały jeszcze bardziej rozszerzone w grudniu w drodze porozumienia w sprawie dodatkowego budżetu uzupełniającego, w związku z czym polityka budżetowa pozostanie ekspansywna w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Polityka pieniężna pozostanie również bardzo akomodacyjna i oczekujemy dalszego skupienia się na reformach strukturalnych i deregulacji.

"Ogólnie rzecz biorąc uważamy, że otoczenie makroekonomiczne nadal będzie sprzyjało japońskiemu rynkowi akcji w 2021 roku. W perspektywie krótkoterminowej musimy uważnie monitorować niedawny wzrost liczby zakażeń na Covid-19 i jego wpływ na konsumpcję, zwłaszcza w sektorze usług".

Zyski spółek czekają na poprawę

"Wobec braku dramatycznego pogorszenia się warunków gospodarczych, widzimy obecnie pole do znaczącego wzrostu zysków przedsiębiorstw w roku fiskalnym 2021, popartego najnowszymi wynikami przedsiębiorstw za trzeci kwartał. Wykazały one, że znaczna część przedsiębiorstw pokonała szacunki konsensusu, do czego przyczyniło się ożywienie popytu wraz z solidną dyscypliną w zakresie kontroli kosztów.

"Ogólny indeks zmian okazał się już pozytywny, co powinno dobrze wróżyć perspektywom zysków przedsiębiorstw w roku 2021.

"Choć ogólne wyceny rynkowe wyglądają rozsądnie, to zauważamy, że niektóre cykliczne akcje mogą już dyskontować znaczną część początkowych oczekiwań względem poprawy zysków. Jednak poza tą cykliczną dynamiką, nadal obserwujemy pozytywne efekty strukturalne wspierające japoński rynek akcji, w tym wysiłki podejmowane przez poszczególne spółki na rzecz poprawy rentowności kapitału własnego. Pomimo trudnych warunków w 2020 r., japońskie firmy nadal zwiększają wydatki na IT i oprogramowanie, w szczególności w celu poprawy przyszłej wydajności".

Wzrastająca dynamika poprawy aspektów ESG

"W 2021 roku spodziewamy się również dalszego pozytywnego impulsu w zakresie poprawy ładu korporacyjnego. Oprócz zmian kierowanych przez firmę i naszych wysiłków na rzecz zaangażowania w zarządzanie podmiotami, dodatkowy impuls będzie prawdopodobnie pochodził z kolejnej zaplanowanej zmiany Kodeksu Ładu Korporacyjnego.

"Tymczasem, tak jak przewidywaliśmy, wypłaty dywidend w 2020 r. utrzymały się na relatywnie dobrym poziomie, biorąc pod uwagę kondycję finansową wielu japońskich firm. Nieuchronnie obserwujemy pewne ograniczenia w zakresie skupu akcji własnych, ale ostatnie dowody wskazują, że nawet te programy zaczynają powracać do wcześniejszych trendów.

"Oprócz usprawnienia zarządzana uważamy również, że doświadczenia z roku 2020 przyspieszą wpływ czynników społecznych i środowiskowych na kształtowanie się poziomów cen poszczególnych akcji. Te połączone kwestie zrównoważonego rozwoju pozostają zatem w centrum naszych badań, zarówno poprzez nasz obszerny harmonogram wizyt w firmie, jak i poprzez nasze programy aktywnego zaangażowania".

Koncentracja na czynnikach specyficznych dla danych spółek pozostaje kluczowa

"Ogólnie rzecz biorąc, pozostajemy konstruktywnie nastawieni do japońskiego rynku akcji w 2021 roku, ponieważ prawdopodobnie będziemy świadkami ciągłej poprawy zysków. Jednak niedawne ożywienie cen akcji, spowodowane przepływem informacji związanych ze szczepieniami i zakończeniem wyborów prezydenckich w USA, wypchnęło ogólne wyceny rynkowe na wyższy poziom w ich historycznych przedziałach.

"Dlatego też musimy być selektywni w naszych badaniach i doborze akcji, koncentrując się przede wszystkim na firmach, których kierownictwo podejmuje zdecydowane działania na rzecz trwałej poprawy rentowności, przy zachowaniu dyscypliny w zakresie wycen".


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.