W centrum uwagi

Co przestroga klimatyczna Billa Gatesa mówi inwestorom


Kiedy jedna z najbogatszych osób na świecie pisze książkę na temat unikania katastrofy klimatycznej - i sugeruje zmiany, które wszyscy powinniśmy wprowadzić do naszego stylu życia - łatwo jest być cynicznym.

Niemniej jednak głośna interwencja założyciela Microsoftu, Billa Gatesa, w debacie dotyczącej zmian klimatycznych powinna być przyjęta z zadowoleniem. To nie tylko wysoce inteligentny „twórca bogactwa”, ale również osoba, która posiada prawdopodobnie unikalny dostęp do informacji i ekspertyzy. Ponadto, Fundacja Billa Gatesa osiągnęła imponujące rezultaty w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i edukacyjnych, o charakterze globalnym. Można więc zaobserwować, że ma on skłonność do rozwiązywania spraw pozornie nierozwiązywalnych.

Jego książka: „How to Avoid a Climate Change Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need” powinna być lekturą obowiązkową, szczególnie dla osób, które inwestują w wielką transformację energetyczną.

Podejmuje on wyzwanie stulecia: jak powstrzymać generowanie do atmosfery 51 miliardów ton gazów cieplarnianych rocznie. Należy to zrobić jak najszybciej, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, jak również zrobić to w sposób ekonomiczny i zrównoważony.

Mając na uwadze pełnioną rolę zarządzającego funduszem, który żyje tym trendem, mogę stwierdzić, że rozwiązania wskazane przez Gatesa potwierdzają decyzje podejmowane przeze mnie i mój zespół. Dotyczy to technologii, które wspieramy i innowacji, które identyfikujemy. 

Gates wskazuje potrzebę szybkiego zmniejszenia naszej zależności od paliw kopalnych w ciągu najbliższych 30 lat, aby osiągnąć poziom zerowy netto. Ten poziom nie musi oznaczać, że nie będziemy już zupełnie korzystać z paliw kopalnych. Jest to bardzo prawdopodobne w przypadku wytwarzania energii i transportu lądowego, ale w innych obszarach, takich jak produkcja stali i cementu, nawozów sztucznych czy nawet lekkich tworzyw sztucznych, prawdopodobnie nadal będziemy korzystać z paliw kopalnych. Węgiel będzie jednak musiał być wychwytywany, a nie uwalniany do atmosfery.

Pierwsza część książki zawiera kilka prostych komunikatów, których nie można zignorować:

 • Musimy to zrobić już teraz; nie jest to opcjonalne. Musimy już teraz zainwestować czas i pieniądze, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, która będzie miała znacznie większe implikacje gospodarcze i społeczne niż wszystkie poprzednie powojenne okresy recesji razem wzięte.
 • Osiągnęliśmy stan, w którym musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla do zera (lub prawie do zera) do 2050 roku. Powolny postęp wciąż prowadzi do katastrofy. Dla przykładu, 50% redukcja emisji względem obecnego poziomu nadal skutkowałaby wzrostem temperatur.
 • Nasza obecna zależność od paliw kopalnych sprawia, że punkt wyjścia tej strukturalnej zmiany jest bardzo trudny. Paliwa kopalne są nie tylko wykorzystywane przez nas niemal we wszystkich obszarach życia, od jazdy samochodem po mycie zębów, ale są również niezwykle tanie. Jeśli nie zobowiążemy się do inwestowania w rozwiązania o zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym do obniżenia ich kosztów, postęp będzie powolny.

  Dalsza część książki ma nieco bardziej optymistyczny wydźwięk:
 •  Istnieje wiele potencjalnych rozwiązań, które możemy zastosować w połączeniu, i które mogłyby przyczynić się do rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w sieciach energetycznych, transporcie, rolnictwie i produkcji.
 • W ciągu ostatnich kilku lat rządy zaczęły patrzeć w tym samym kierunku. Porozumienie Paryskie z 2015 r. było dużym krokiem naprzód. Niemniej jednak poszczególne kraje muszą ustalić politykę, która będzie stymulować inwestycje we właściwych obszarach, w celu obniżenia kosztów.
 • Jasna polityka rządu zmniejsza ryzyko podejmowane przez inwestorów lokujących środki w wiodące trendy technologiczne oraz wspiera wzrost inwestycji.
 •  Wiele technologii jest już opłacalnych zarówno dla inwestora, który otrzymuje adekwatny zwrot z inwestycji, jak i dla konsumenta, który jest w stanie zapłacić za produkt końcowy. W ten sposób formuje się pozytywny cykl: profil kosztów tych łańcuchów wartości staje się coraz korzystniejszy wraz ze wzrostem wielkości rynku konsumenta. Polityka rządu może przyspieszyć ten trend.
 • Podatki od emisji dwutlenku węgla będą musiały być stosowane w sposób przemyślany na rynkach rozwiniętych w porównaniu z rynkami wschodzącymi. Muszą być one stosowane zarówno na poziomie przemysłu, aby zachęcić do inwestycji w czyste obszary, jak i wobec konsumentów, aby zachęcić do zmiany postaw i napędzać popyt.
 • Globalny system energetyczny, uwzględniając energię elektryczną, transport i ogrzewanie/chłodzenie, jest w rzeczywistości odpowiedzialny za połowę z 51 miliardów ton gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Zmiana systemu energetycznego na bardziej zrównoważony jest tym, co obecnie określa się mianem "transformacji energetycznej".

Jako znajdujący się w tym trendzie inwestorzy, jesteśmy odpowiedzialni za lokowanie pieniędzy naszych klientów w sposób odpowiedzialny, w firmy bezpośrednio zaangażowane w strukturalną zmianę globalnego systemu energetycznego w ciągu najbliższych 30 lat.
Książka zdecydowanie uwypukla część tych informacji, które przekazywaliśmy klientom. Poniżej prezentujemy sześć najważniejszych:

 1. Ta strukturalna zmiana w systemie energetycznym jest etapem inwestycyjnym, który potrwa kilka dekad: nie ma cyklicznego charakteru, lecz strukturalny.
 2. Ta faza inwestycji dopiero się rozpoczęła i powinna przyspieszyć, biorąc pod uwagę jej obecny poziom, aby zbliżyć się do zerowej emisji netto do roku 2050 r.
 3. Kwota inwestycji - szacowana na blisko 100 bilionów dolarów w latach 2020-2050 - jest znacząca, zarówno w porównaniu z poprzednimi cyklami inwestycyjnymi w energetyce, jak i w porównaniu z innymi branżami.
 4. Polityka rządowa staje się coraz bardziej wspierająca i będzie odgrywać kluczową rolę w kontekście zachęcania do inwestycji, zniechęcania do obszarów o wysokim poziomie emisji i obniżania kosztów w kluczowych, nowo powstających technologiach.
 5. Koszty w ramach łańcucha wartości w obszarze transformacji energetycznej już teraz są na takim poziomie przy wykorzystaniu kluczowych technologii, że konkurują na równi z alternatywą w postaci paliw kopalnych. Koszty te będą nadal spadać w ujęciu relatywnym.
 6. Konsumenci rozumiani zarówno jako podmioty komercyjne, jak i osoby fizyczne, w coraz większym stopniu skłaniają się właśnie ku takim produktom. Nie ma znaczenia, czy jest to firma Microsoft pozyskująca energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych, czy też konsumenci decydujący się na samochody elektryczne. W ciągu najbliższych kilku lat ten trend będzie tylko przyspieszał.

Bill Gates, na długo przed zwróceniem uwagi na zmiany klimatyczne i napisaniem tej książki, określił to, co może pomóc w rozwiązaniu problemu, który wydaje się nierozwiązywalny. I ma to wpływ na inwestorów.

W 1996 roku napisał: "Zawsze przeceniamy zmianę, która nastąpi w ciągu najbliższych dwóch lat i nie doceniamy tego, co będzie miało miejsce w perspektywie najbliższych 10 lat. Nie pozwólcie sobie na bezczynność."