印刷する Udostępnij

Wideo

Prognozy inwestycyjne Schroders: dalsze wsparcie dla globalnych obligacji

Gareth Isaac tłumaczy dlaczego prognoza dla obligacji globalnych zależy od polityki monetarnej banków centralnych oraz które obszary rynku mogą być pod presją w nadchodzących miesiącach.

20-11-2015

Obligacje z rynków globalnych przygotowane na podwyżkę Fed-u

Perspektywy dla globalnego rynku długu są korzystne w krótkim terminie.

Chociaż stopy procentowe w USA prawdopodobnie wzrosną w tym roku, Rezerwa Federalna (Fed) przypuszczalnie będzie dokonywała ruchów stopniowo. Koszt kredytu wzrośnie najprawdopodobniej do poziomów z poprzedniego cyklu podwyżek.

Uzasadnieniem dla naszych oczekiwań jest to, że chociaż poprawa w gospodarce USA jest ewidentna, to inflacja pozostaje historycznie niska. Naszym zdaniem presja inflacyjna pozostanie ograniczona w najbliższej przyszłości.

W kontekście reszty świata, stopy procentowe w głównych gospodarkach prawdopodobnie pozostaną bez zmian, co wesprze ceny obligacji.

Rynek będzie również wspierany przez niekonwencjonalne środki banków centralnych, takie jak luzowanie ilościowe.

Europejski Bank Centralny rozpoczął długoterminowy program skupu obligacji, podobnie jak Japonia, co powinno spychać rentowności w dół.

Polityka monetarna USA

Największą obawą jest to, że Rezerwa Federalna chcąc podnosić stopy powoli i stopniowo, dopuści do zbyt luźnej polityki monetarnej, co w średnim terminie doprowadzi do presji inflacyjnej.

Bezrobocie w USA znacząco spadło w ostatnich latach, dostrzegamy również stopniowy wzrost wynagrodzeń.

Wyższe płace w ujęciu realnym będą napędzały konsumpcję, co doprowadzi do wzrostu inflacji, gdy już efekt bazy spowodowany przez dołujące surowce będzie za nami.

Polityka monetarna działa z opóźnieniem i jeżeli Fed będzie zwlekał z decyzjami, aż presja inflacyjna się zmaterializuje, to może być zmuszony do szybszych podwyżek. Oczekiwania rynkowe są inne, co może wywołać wstrząs.

Obawiamy się również tego, że poziom zadłużenia części europejskich państw wzrósł do niekontrolowalnego poziomu.

Wiele już powiedziano o Grecji, ale również wiele innych państw ma zbyt wysoki poziom długu. Jeżeli pojawi się kolejny kryzys lub recesja, ich wypłacalność zostanie poddana próbie.