印刷する Udostępnij

Wideo

Prognozy inwestycyjne Schroders: optymizm na europejskich rynkach akcji

Rory Bateman omawia główne czynniki przemawiające za pozytywnym nastawieniem do akcji europejskich, w tym łagodną politykę monetarną oraz poprawiające się zyski europejskich przedsiębiorstw.

20-11-2015

Pozytywne prognozy dla europejskich akcji

Ostatnie dane ekonomiczne wskazują na kontynuację rozwoju gospodarczego w Europie, choć o relatywnie ograniczonym tempie.

Pozytywne nastroje są raczej nietrwałe, jednak kilka dobrych kwartałów pod względem wzrostu wspieranego luzowaniem ilościowym sugeruje, że europejska gospodarka powinna kontynuować proces rozwoju.

Europejski Bank Centralny z powodzeniem wykorzystuje stymulację poprzez politykę monetarną aby zwiększyć podaż pieniądza, która (biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia) jest głównym wskaźnikiem nastrojów w biznesie.

Dodatkowo ankiety wśród menedżerów logistyki, akcja kredytowa banków i poziom konsumpcji wskazują na właściwy kierunek rozwoju.

Sezon wyników w strefie euro jak dotychczas był dobry pod względem zysków, a ich korekty przeważnie w górę, dzięki niskim cenom ropy oraz słabości euro.

Prawdziwe szanse dla europejskich przedsiębiorstw tkwią we wzroście marż, które są znacznie niższe niż w USA.

Uważamy, że luka ta zostanie domknięta, co stanowi o potencjale wzrostowym europejskich rynków akcji. Co więcej, wyceny dłogoterminowe nadal wyglądają atrakcyjnie.

Zagrożenia dla prognozy

Widoczne są trzy główne ryzyka:

1. Grecja

2. Podwyżka stóp procentowych w USA

3. Chiny

Grecki rząd zatwierdził ostatnio pakiet pomocowy, który zakłada rozległe reformy ekonomiczne oraz cięcia budżetowe. Wierzyciele instytucjonalni muszą zgodzić się na utrzymanie wymagalności dotychczasowego zadłużenia, co uważamy za osiągalne.

Wzrost stóp procentowych w USA miał w przeszłości bardzo krótkoterminowe negatywne efekty na rynki akcji. Tym razem podwyżki były otwarcie zapowiadane, więc uważamy, że reakcja rynków będzie ograniczona.

Chiny są bardziej nieprzewidywalne, a "twarde lądowanie" będzie miało negatywne następstwa dla inwestorów.

Ostatnia interwencja walutowa jest jednak symptomatyczna dla chińskiej polityki i sądzimy, że władze będą stanowcze w dążeniu do tego, by wzrost gospodarczy pozostał silny.