印刷する Udostępnij

Wideo

Prognozy inwestycyjne Schroders: turbulencje na rynkach wschodzących

Multi-Asset: podczas gdy prognozy dla globalnych rynków akcji pozostają generalnie pozytywne, perspektywy dla państw wschodzących i ich rynków długu nie są już tak dobre z powodu nękających je turbulencji

20-11-2015

Dalsze wsparcie dla akcji globalnych

Perspektywa średnioterminowa dla akcji globalnych pozostaje całkiem dobra.

Wyceny są obecnie na poziomie wartości godziwej, jednak uważamy, że skromny wzrost gospodarczy w niektórych rejonach świata, wraz z akomodacyjną polityką monetarną, powinien stanowić wsparcie dla zysków w średnim terminie.

Zmagania rynków wschodzących

Prognoza dla rynków wschodzących jest natomiast znacznie bardziej ponura, zarówno w odniesieniu do akcji, jak i obligacji. Uważamy, że obecnie przechodzą one okres wzmożonych turbulencji. Zmagają się z:

• Silnym dolarem

• Pogarszającymi się bilansami przedsiębiorstw

• Znacznie mniejszą siłą do dyktowania cen eksporterów, z uwagi na słabnący popyt ze strony państw rozwiniętych

Zagrożenie dla rynku długu ze strony stóp procentowych

Nasza prognoza dla rynku obligacji jest ogólnie negatywna.

Naszym zdaniem zmienność w pewnym stopniu przetoczy się przez system, kiedy będziemy zbliżać się do pierwszej podwyżki stóp w USA.

Jednocześnie uważamy, że bardzo łagodna polityka monetarna niemalże na całym świecie, powinna stanowić wsparcie dla obligacji skarbowych w średnim terminie.