印刷する
Udostępnij

Wideo

W 60 sekund: Akcje globalne 2018

Nadchodzący rok prawdopodobnie będzie pozytywny dla części akcji globalnych, ale istnieją pewne ryzyka. Przy relatywnie wysokich wycenach inwestorzy mają niewielki margines na popełnienie błędu.

23-01-2018

Alex Tedder

Alex Tedder

Head of Global Equities

Perspektywy na rok 2018

Rok 2017 był niesamowity na globalnych rynkach akcji. Istnieje bardzo wyraźna tego przyczyna.

Wzrost na świecie był wysoki, silne były również zyski spółek, w szczególności na rynkach wschodzących oraz w Europie.

Jeśli chodzi o przyszły rok, to kluczową kwestią będą poziomy wycen. Nie ma wątpliwości, że są one wysokie. Szczególnie dotyczy to USA, które są w 8 roku hossy. Jest to coś, co powinniśmy mieć na uwadze rozpoczynając nowy rok.

To powiedziawszy, perspektywy dla wzrostu wciąż są bardzo dobre i nie ma oznak, że inflacja odbija gwałtownie w którejkolwiek z głównych gospodarek na świecie.

Uważamy na tej podstawie, o ile nie dojdzie do zakłóceń politycznych bądź niespodziewanego wzrostu inflacji, że perspektywy dla globalnych akcji na 2018 r. są solidne.


Pozostałe artykuły z naszej serii Perspektywy na rok 2018 są dostępne tutaj.

 

Ważne informacje

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Alexa Teddera, Head i CIO of Global and US Equities, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. 

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód  z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.