Aktívne vlastníctvo

Angažovaná spolupráca s manažérskymi tímami spoločností je kľúčovým prvkom hodnoty, ktorú prinášame svojim klientom.
Icons sheet 1_Sales Aid

Dialóg

Spolupracujeme so spoločnosťami, aby sme zistili, ako sú pripravené na meniaci sa svet

Icons sheet 1_Transfer

Angažovanosť

Spolupracujeme so spoločnosťami, aby sme ovplyvnili ich správanie a prispôsobovali sa meniacemu sa svetu

Icons sheet 1_Policy

Hlasovanie

Vyjadrujeme sa, aby sme si boli istí, že k týmto zmenám dôjde

V spoločnosti Schroders veríme, že ako investori a ako strážcovia aktív našich klientov máme určité povinnosti. Preto sa snažíme aktívne ovplyvňovať správanie spoločností, aby sme zabezpečili, že spoločnosti, do ktorých investujeme, budú riadené udržateľným spôsobom. Nepozeráme sa teda len na to, čo robia naše investície, ale aj ako sa spoločnostiam každý deň darí. To nám pomáha lepšie chrániť investície našich klientov a zvyšovať ich hodnotu.

Angažovanosť

Angažovanosť je viac než len stretávanie sa s vedením spoločnosti, predstavuje príležitosť získať prehľad o prístupe spoločnosti k udržateľnosti.

Hlasovanie

Hlasovanie je jedným z kľúčových spôsobov, ako môžeme komunikovať svoje názory a pozitívne ovplyvňovať fungovanie spoločnosti. Svoje hlasovacie právomoci vždy využijeme tak, aby sme hlasovali v najlepšom záujme našich klientov, aj keď to znamená hlasovať proti manažmentu.

Viac informácií o tom, čo v spoločnosti Schroders znamená aktívne vlastníctvo, nájdete v našom pláne angažovanosti.

Zodpovedná správa majetku

Spoločnosti, ktoré uprednostňujú dobrý manažment v oblasti životného prostredia, správy a riadenia spoločnosti a sociálnej oblasti (ESG), často dosahujú lepšie výsledky a časom prinášajú vynikajúce výnosy pre vás aj pre ľudskú spoločnosť. Chceme si byť istí, že vaše peniaze zhodnocujeme tým najzodpovednejším spôsobom, a preto aktívne ovplyvňujeme správanie spoločností a podporujeme udržateľné obchodné praktiky. Spoločnosť Schroders je naďalej odhodlaná zachovať si pozíciu lídra v odvetví v oblasti správcovstva. Naša práca sa stále zameriava na kvalitné vzťahy so spoločnosťami, do ktorých investujeme. Viac informácií o našom prístupe nájdete v dokumentoch o politike zodpovedného investovania.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.