Viac než zisk

Zisk je len začiatok. Keď investujeme, mali by sme očakávať viac ako len finančné výnosy. Pozrite sa, prečo sa oplatí rozšíriť si obzory.
Sustainability RGB

Ovplyvnite svet

Vaše investície majú moc formovať udržateľnejší svet

Icons sheet 2_V2_Thumbs up

Na čom vám záleží?

Môžete zosúladiť svoje investície so svojimi hodnotami a podporovať zmeny v oblastiach, v ktorých chcete

Icons sheet 3_Outliers

Aktívne vlastníctvo

Spolupracujeme so spoločnosťami, aby sme si boli istí, že budú riadené udržateľne

Ovplyvnite svet prostredníctvom udržateľného investovania

Spôsob, akým smerujeme kapitál, neurčuje len finančné výnosy, ktoré môžeme dosiahnuť, ale aj druh vplyvu, ktorý máme na svet.

Udržateľné spoločnosti môžu mať pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Ich obchodné modely sú okrem toho odolnejšie a lepšie pripravené na podporu dlhodobého rastu. Udržateľné investovanie teda dáva zmysel z investičného aj sociálneho hľadiska.

Prečo je udržateľné investovanie dôležité?

Pri udržateľnom investovaní sa zameriavame na zisky spoločnosti a zároveň na to, ako ich vytvára. S tým sa spája zásadný posun v spôsobe, ako spoločnosti vnímame a hodnotíme. Pochopiť vplyv spoločností na celú spoločnosť a planétu je mimoriadne dôležité pri určovaní ich skutočných nákladov. Negatívne činnosti sú totiž riziká, ktoré sa môžu premietnuť do finančných nákladov spoločností. Ak tieto riziká vieme identifikovať, dokážeme vypočítať zisky spoločností upravené o vplyv.

V tom spočíva spôsob, akým investujeme. Okrem rizika a návratnosti zvažujeme aj tretí aspekt, riziko vplyvu, ktoré je súčasťou nášho investičného procesu. Len ak tieto tri piliere berieme do úvahy spoločne, dokážeme odhaliť skutočný investičný potenciál spoločnosti.

S investíciou je spojené riziko.

Ako meriame vplyv?

Vyvinuli sme súbor nástrojov nazývaný impactIQ, ktorý dokáže merať vplyv spoločností, emitentov dlhopisov či dokonca štátov na spoločnosť a životné prostredie. Tieto nástroje obohacujú náš výskumný proces a umožňujú nám skúmať externality rôznych aktív, riziká, ktoré predstavujú neudržateľné postupy, ako aj ich celkový súlad s konkrétnymi témami týkajúcimi sa udržateľnosti.

Čo je aktívne vlastníctvo?

Spolupracujeme so spoločnosťami, do ktorých investujeme, aby sme im pomohli prejsť na udržateľnejší obchodný model. Aktívne vlastníctvo je základnou súčasťou udržateľného investovania. Pravidelný a aktívny dialóg s obchodnými lídrami nám poskytuje ďalšie spôsoby, ako pochopiť fungovanie a zámery spoločnosti. Na základe samotných finančných údajov to nedokážeme identifikovať.

„Veríme, že udržateľnosť znamená, že všetko, čo robíme, má pozitívny vplyv, a to od spôsobu, ako naša spoločnosť koná, až po investície, ktoré robíme v mene našich klientov.“

Očakávajte viac ako návratnosť

Očakávajte viac ako návratnosť

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali.

Prehľady v oblasti udržateľnosti Prezrite si najnovšie videá, infografiky a články o udržateľnosti.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.