Zdieľať

Dni bez transakcií

Fondy Schroder ISF a Schroder AS sú registrované a oceňované v Luxembursku. Upozorňujeme, že dni uvedené nižšie sú dňami, keď sa neobchoduje, a fondy sa počas nich nebudú zhodnocovať podľa nižšie uvedeného dokumentu.

Dni bez transakcií