Snapshot

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – Apríl 2022

Mesačné vyhliadky: Apríl 2022

HLAVNÉ TRIEDY AKTÍV

Akcie Fed začal svoj dlho očakávaný cyklus stúpania, čo naznačuje, že zároveň chce začať sťahovať zo systému likviditu. V prostredí obmedzovania likvidity a potenciálneho vrcholu dynamiky rastu si zachovávame negatívny pohľad.
Štátne dlhopisy Postoj sme posunuli na neutrálnu úroveň, pretože hoci údaje o inflácii a raste zostávajú zvýšené, tempo sa spomaľuje a obavy týkajúce sa variantu omikron ustupujú.
Komodity Zvýšené geopolitické riziká vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu v kombinácii s nerovnováhou medzi ponukou a dopytom pravdepodobne zostanú nápomocné.
Úvery Náš celkový rating je naďalej neutrálny, pretože vzhľadom na stagflačné obavy zostáva náš výhľad týkajúci sa úverov opatrný. Fundamentálne faktory sú však naďalej odolné.

Triedy aktív hodnotíme porovnateľne na škále od negatívneho   cez neutrálny   až po pozitívny   rating. 

Ak potrebujete podrobné informácie o jednotlivých triedach aktív, stiahnite si PDF dokument nižšie.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited