Snapshot

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – Máj 2022

Mesačné vyhliadky: Máj 2022

HLAVNÉ TRIEDY AKTÍV

Akcie Pokiaľ ide o akcie, zachovávame si negatívny postoj, keďže trhy sa zmietajú na trecej ploche obáv zo zvyšovania sadzieb a z recesijných rizík.
Štátne dlhopisy Voči dlhopisom máme naďalej neutrálny postoj, keďže v nedávnych pohyboch sa zohľadnil značný objem obmedzovania na tento rok.
Komodity Zachovávame si pozitívny postoj, pretože zvýšené geopolitické riziká vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu v kombinácii s nerovnováhou medzi ponukou a dopytom budú mať aj naďalej priaznivý vplyv.
Úvery Vzhľadom na stagflačné obavy zostáva náš výhľad opatrný, pričom preferujeme kvalitu na rozvinutých trhoch.

Triedy aktív hodnotíme porovnateľne na škále od negatívneho   cez neutrálny   až po pozitívny   rating. 

Ak potrebujete podrobné informácie o jednotlivých triedach aktív, stiahnite si PDF dokument nižšie.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited