Zdieľať

Riešenie sťažností

Čo mám robiť, ak chcem podať sťažnosť?

V spoločnosti Schroders sa usilujeme dosahovať tie najvyššie štandardy pre všetkých našich klientov. Môže sa však stať, že niekedy dôjde k chybe, čo môže viesť k sťažnostiam. Všetky sťažnosti berieme veľmi vážne a máme zavedené zásady a postupy riešenia sťažností, aby ste mali istotu, že vašu sťažnosť spracujeme rýchlo, dôkladne a nestranne.

  1. Odoslanie sťažnosti spoločnosti Schroders

Sťažnosť môžete poslať e-mailom na túto adresu: EUSIM-Compliance@Schroders.com

  1. Riešenie sťažností – čo očakávať?

Do 24 hodín od prijatia vašej sťažnosti vám pošleme písomné potvrdenie o prijatí, ktoré bude obsahovať meno a pracovnú pozíciu osoby, ktorá vašu sťažnosť vybavuje.

Spoločnosť Schroders sa zaväzuje, že zabezpečí dôkladné prešetrenie vašej sťažnosti a konečnú odpoveď vám pošle do jedného mesiaca odo dňa, keď sme vašu sťažnosť prijali. Ak konečnú odpoveď nebude možné poskytnúť v tomto časovom rámci, budeme vás informovať o dôvodoch oneskorenia a stanovíme nový časový harmonogram.


Ak by ste chceli sťažnosť postúpiť vyššie, môžete kontaktovať túto osobu:

Finbarr Browne, generálny riaditeľ spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A., a to e-mailom na adrese Finbarr.browne@schroders.com alebo poštou na nasledujúcej adrese:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg

Ak nebudete s našou odpoveďou spokojní, do jedného roka od podania pôvodnej sťažnosti spoločnosti Schroders máte právo vec postúpiť luxemburskému regulačnému orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kontaktné údaje orgánu CSSF:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique CC
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg
Tel. č.:   +352 26251-2904
Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601
E-mail:  reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Na nasledujúcej adrese si môžete stiahnuť aj kópiu nariadenia orgánu CSSF o mimosúdnom riešení sťažností:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf