Zdieľať

Tiráž

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch je pobočka luxemburskej verejnej akciovej spoločnosti sídliaca vo Frankfurte nad Mohanom.

Hlavná činnosť

Predmetom podnikania spoločnosti je sprostredkovanie obchodov a uvádzanie možností zmlúv o nadobudnutí akcií zahraničných investičných fondov, ich marketing a správa portfólia.

Obchodný register:

Miestny súd vo Frankfurte nad Mohanom HRB 115301

Výkonný riaditeľ:

Achim Küssner (predseda), Tanja Engel

DIČ:

IČ DPH: DE326205207

Názov a sídlo spoločnosti:

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt, Nemecko

Poštová adresa a kontaktné údaje:

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt, Nemecko

Tel. č.: +49 699 757 170 
Fax: +49 699 757 17302
E-mail: invest@schroders.com

Ústredie:

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Registrované sídlo spoločnosti:

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Luxembursko.

Obchodný register:

B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembursko.

Predstavenstvo:

Finbarr Browne (predseda), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

Dozorné orgány:

Zodpovedným dozorným orgánom v Nemecku je Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Nemecko
a Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main (webová lokalita: www.bafin.de).

Zodpovedným dozorným orgánom v Luxembursku je Komisia pre dohľad nad finančným sektorom: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (webová lokalita: www.cssf.lu).

Server tejto webovej lokality sa nachádza vo Švédsku.


Zverejnilo marketingové oddelenie vo Frankfurte nad Mohanom.
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt am Main. Všetky práva vyhradené.

Všetky návrhy týkajúce sa dizajnu alebo otázky týkajúce sa obsahu tejto webovej lokality posielajte na adresu invest@schroders.com

 

Výročné správy
Naše výročné správy nájdete v časti Právne dokumenty.