Dela med sig

Fondöversikter

Fondlösningar för alla behov

Som en ledande global fondförvaltare erbjuder Schroders ett brett utbud av fonder som omfattar alla världens investeringsmarknader. Våra fem Luxemburg-registrerade SICAV-fonder omfattar alla olika tillgångsklasser och är utformade för att uppfylla behoven hos alla investerare. Från fonder som ger tillgång till de stora marknaderna till fonder med en mer specialiserad exponering har vi ett alternativ som uppfyller de flesta riskprofiler.

Schroder International Selection Fund

Detta breda utbud omfattar alla de viktigaste tillgångsklasserna och regionerna. Investerarna kan välja mellan olika typer av risk och hitta en fond som motsvarar deras långsiktiga mål.

Schroder GAIA

Det här utbudet ger investerarna tillgång till hedgefondsstrategier inom det likvida, öppna och reglerade formatet hos en UCTIS-struktur.