Alla investeringar har en påverkan. Att veta exakt vad denna påverkan är, är avgörande för att förstå investeringens verkliga avkastningspotential.

EN PRESENTATION AV ImpactIQ

Efter mer än 20 års erfarenhet av hållbara investeringar har vi nu utvecklat impactIQ, en uppsättning analytiska verktyg som hjälper oss att kvantifiera hållbarhetsrisker och påverkan från de tillgångar vi avser investera i.

Vi använder oss också dessa intelligenta verktyg för att utforma investeringslösningar avsedda att bemöta dina hållbarhetsbehov.

SustainEx

Mäter och kvantifierar den positiva eller negativa sociala påverkan som ett företag genererar genom sitt sätt att bedriva verksamheten.

ThemEx

Mäter hur ett företags produkter och tjänster kan bidra – positivt eller negativt – till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta verktyg är för närvarande under utveckling.

Carbon VaR

Mäter ett företags exponering för risker i samband med övergången till en koldioxidsnål värld. Modellen tittar på de effekter som stigande koldioxidpriser har på företagets kassaflöden och värderingar.

Climate Alignment

Mäter enskilda företags anpassning efter de klimatmål som anges i Parisavtalet. Modellen tillhandahåller den temperaturuppvärmning som en portfölj förväntas generera. Detta verktyg är för närvarande under utveckling.

VAD ÄR AKTIVT ÄGANDE?

Aktivt ägande är en viktig del av hållbara investeringar. En pågående dialog med företagsledningen ger oss en bättre förståelse för företagets verksamhet och gör det möjligt för oss att hjälpa till vid övergången till en mer hållbar affärsmodell.

HÅLLBARHETSINSIKTER

Hitta våra senaste videoklipp, infografik och artiklar om hållbarhet

Kontakta Schroders

Schroders är en världsledande kapitalförvaltare med verksamhet på 35 olika kontor i 34 olika länder, i Europa, Nord- & Latinamerika, Asien och Mellanöstern.


Dina kontakter

För mer information, vänligen använd kontaktformuläret

Kontaktformulär

Vårt lokala försäljningsteam står till ditt förfogande om du vill tala om olika intressanta investeringsalternativ och vilka möjligheter som finns.