Snapshot

Brister i sparandet: 41 % oroar sig över att inte ha tillräckligt när de går i pension


Det är aldrig enkelt att ta reda på hur mycket du bör spara inför pensionen. Dina behov förändras över tid, på samma sätt som din inkomst varierar.

Om du visste exakt hur mycket du skulle tjäna under ditt arbetsliv, hur stor avkastning dina investeringar skulle ge och hur länge du kommer att leva på pensionen skulle din finansiella planering vara enkel.

Men som 2020 har visat är det svårt att förutspå framtiden. Det är kanske därför så många av oss är oroade över att pengarna kommer att ta slut när vi gått i pension.

Enligt Schroders Global Investor Study (GIS) 2020 är 41 % av alla investerare globalt oroade över att de inte kommer att ha tillräckliga besparingar för att finansiera pensionen.

GIS är en oberoende webbaserade studie som omfattade mer än 23 000 investerare på 32 platser runt om i världen och genomfördes mellan den 30 april och 15 juni 2020.

En varning från de äldre?

Oron över hur man ska finansiera pensionen tycks bli mer akut när man närmar sig pensionsåldern.

Nästan hälften (47 %) av de som är 71 år eller äldre och 43 % av baby boomer-generationen (51–70-åringar) uppgav att de var oroade över att deras pensionsinkomst inte kommer att räcka till. Motsvarande andel för millenniegenerationen (18–37-åringar) var 39 %.

466356_SC_Webcharts_3_SE.png

Varför är människor oroade över sitt pensionssparande?

 Förutom pandemin, anställningstrygghet och tillvarons allmänna osäkerhet finns det många som inte litar på att den allmänna pensionen i det land där de bor kommer att utgöra ett tillräckligt säkerhetsnät när de går i pension.

När de tillfrågades om de instämmer eller inte instämmer i påståendet att det inte går att leva på den allmänna pensionen svarade 55 % att de instämde. Bara 19 % instämde inte.

Många har också blivit förvirrade av de ständiga regelförändringarna i pensionssystemet i deras land.

Ett stort antal investerare (41 %) instämde i att förändrade regler medförde att de anser att det överhuvudtaget inte är någon idé att spara specifikt för pensionen. Bara 35 % instämde inte.

466356_SC_Webcharts_4_SE.png

Förändrade pensionsregler

Investerarna har svårt att hänga med i kraven på hur man ska pensionsspara. Pandemin har satt ytterligare press på anställningstryggheten och på arbetstagarnas inkomster.

Utvecklingen med kraftigt stigande statsskulder globalt och låga räntor, delvis ett resultat av den globala finanskrisen, har förstärkts i och med pandemin. Ökad livslängd har fått statens kostnader för den allmänna pensionen att stiga.

Fallstudie allmän pension: Vad har förändrats i Storbritannien:

Från oktober i år måste män och kvinnor i Storbritannien nu vänta tills de fyller 66 år om de vill utnyttja den allmänna pensionen. Det sker efter ett decennium av höjningar av pensionsåldern.

Fler förändringar är planerade. Pensionsåldern planeras att gradvis höjas till 67 år mellan 2026 och 2028. Ytterligare en höjning till 68 år väntas fasas in mellan 2044 och 2046, beroende på när man är född.

Det här ska ses mot bakgrund av att när den första ålderspensionen infördes i Storbritannien 1908 började inte utbetalningarna förrän vid 70 års ålder. Den förväntade livslängden för nyfödda var 40 år för män och 43 år för kvinnor och endast 24 % nådde åldern för allmän pension. De som blev så gamla fick normalt pension under nio år.

2017 nådde 85 % den allmänna pensionsåldern och den förväntade livslängden för de som blev så gamla var ytterligare 24 år.

Storbritannien är bara ett exempel och landet är inte unikt.

Rupert Rucker, Head of Investments Solutions, säger: ”Det är ett problem att komplexiteten och de ständigt förändrade pensionsreglerna gör att människor tappar intresset för att pensionsspara. Det ser tyvärr inte ut att förändras under överskådlig tid.

”Många länder är djupt skuldsatta och försöker hitta sätt att minska skulden i framtiden. Det har de ägnat sig åt ett tag, men de flyttar avsiktligt ansvaret för pensionssparande från staten till individen.

”Det finns ingen enkel lösning. Men det kan knappast vara en lösning att undvika att pensionsspara. Det skjuter bara problemen på framtiden. Vi måste ta individuellt ansvar och bättre förstå hur mycket vi måste spara eller lära oss att leva med lägre inkomster.

”Det bästa rådet är att spara något, helst så mycket du har råd med, så tidigt som möjligt. Men prata alltid med en finansiell rådgivare.”

Så hur löser människor frågan?

Med denna oro över pensionsinkomsten är det logiskt att majoriteten tror att de kommer att arbeta efter pensionsåldern. Pensioneringen genomgår nu en förvandling, med många människor som går egna vägar.

Majoriteten förväntar sig fortfarande att de kommer att arbeta mindre när de går i pension, men en betydande andel gör det inte.

466356_SC_Webcharts_5_SE.png

Rupert Rucker säger: ”Det är värt att notera att människor blir allt mer medvetna om att de måste ta ansvar, vilket är en förändring jämfört med generationen före.

”Det finns tre enkla val att göra. Det är egentligen upp till individerna att göra egna avvägningar mot bakgrund av hur mycket den förväntade livslängden har ökat: Fortsätta att tjäna pengar när de passerat pensionsåldern, spara mer inför pensionen, sänka utgifterna när de går i pension.”

Se vår uppföljande artikel: Hur mycket ska jag spara inför pensionen?