Just nu

Hur mycket ska jag spara inför pensionen?


Det är en fråga som gjort människor förbryllade i flera generationer: Hur mycket är tillräckligt när det gäller pensionssparande?

Tyvärr är svaret att det är svårt att veta. Våra önskemål och behov förändras när vi går i pension – precis som våra inkomster varierar under livet. Och då har vi inte tagit hänsyn till alla andra osäkerhetsfaktorer i tillvaron.

Investeringsbranschens allmänna tumregel är att spara minst 15 % av din inkomst före skatt per år. Utgångspunkten är att du pensionssparar från 25 års ålder till 67 år. I kombination med andra faktorer bör denna generella regel hjälpa dig att uppnå samma levnadsstandard som du hade under arbetslivet när du går i pension, även om det inte finns några garantier för att det blir så.

Det är dock lugnande att investerarna runt om i världen i genomsnitt sparar något mer än branschens riktlinjer.

Enligt Schroders Global Investor Study (GIS) 2020 sparar investerarna i genomsnitt 15,2 % av sin inkomst specifikt inför pensionen.

GIS är en oberoende webbaserad studie som omfattade mer än 23 000 investerare på 32 platser runt om i världen och genomfördes mellan den 30 april och 15 juni 2020.

Siffran för 2020 är bara något lägre än för 2019 (15,3 %), trots att pandemin har drabbat den globala ekonomin och arbetsmarknaden hårt. Siffran är också fortsatt mycket högre än den var 2018 (12,2 %).

466356_SC_Webchart_1_SE.png

Ansvaret för pensionssparande flyttas över

Det ökade pensionssparandet kan kanske bero på att allt fler inser att de inte kan förlita sig på att den allmänna pensionen till stor del ska försörja dem när de går i pension.

Mer än hälften av investerarna (55 %) instämde i att det inte går att leva på den allmänna pensionen, enligt GIS 2020.

Det kan också handla om att vissa länder aktivt har infört åtgärder för att flytta ansvaret för pensionssparande från staten till individerna.

Exempelvis har man i Storbritannien infört initiativ som automatisk anslutning. Det innebär att en medarbetare automatiskt ansluts till företagets pensionsprogram. I Storbritannien höjs samtidigt den ålder då man har rätt att ta ut allmän pension.

Men det ständigt förändrade regelverket har undergrävt investerarnas förtroende så mycket att en del anser att det överhuvudtaget inte är någon idé att spara specifikt för pensionen.

Kan osäkra sparare drabbas av brister i sparandet när de går i pension?

Det kan knappast vara en lösning att undvika att pensionsspara. Det skapar större problem på lång sikt. Men det finns också ett potentiellt frågetecken för dem som är osäkra: sparar de tillräckligt?

GIS 2020 visade att när människor upplever viss osäkerhet tenderar de att spara mindre – inte mer. De investerare som beskriver sig som osäkra på om de sparar tillräckligt inför pensionen endast sparar 13,9 % av sin inkomst. Det är mindre än de 15 % som rekommenderas och mycket mindre än sparandet för de investerare som trodde att de sparade tillräckligt (16,8 %).

Rupert Rucker, Head of Income Solutions, säger: ”Det är helt enkelt förödande att inte fundera över om man sparar tillräckligt inför pensionen. Tidigare generationer gynnades av generösa pensioner baserade på slutlönen och större säkerhet när det gäller den allmänna pensionen, men så ser situationen inte längre ut.

”Även om det inte känns så kan det göra stor skillnad även om du bara sparar ett mindre belopp.

”Ju tidigare du börjar spara, desto mer kan du gynnas av avkastningseffekten. Konceptet handlar helt enkelt om att få avkastning på inte bara din ursprungliga investering, utan också på den ackumulerade ränta som du har tjänat på att tidigare ha investerat dina besparingar.

”Om dina pengar är investerade innebär det att de gör en stor del av jobbet för dig. Om du börjar tidigare blir det mindre sannolikt att du måste spara en större procentandel av din inkomst senare i livet.”

Pensionssparande mer av en prioritet

Kanske en av de svåraste aspekterna av pensionssparandet är att göra det till en prioritet, och att föreställa sig sitt "framtida jag". Vad vill du ägna dig åt i framtiden? Hur mycket pengar vill du spendera? Och var vill du bo? 

Och om svaren på de här frågorna inte är helt självklara är det lätt att snubbla på första hindret och helt enkelt aldrig tänka på pensionssparande innan du absolut måste – och då kan det vara för sent. Historiskt har det sett ut så och många människor har inte prioriterat den senare delen av livet.  

GIS 2020 visar dock att den här inställningen håller på att förändras. 

Undersökningen visade att investeringar i pensionen kommer på en delad första plats när investerarna anger hur de använder sin disponibla inkomst (se tabellen nedan). Det här är en stor skillnad jämfört med för bara tre år sedan när enbart 10 % funderade på att investera för sin pension främst.  

Investerarna är också medvetna om att i en tid med låga räntor måste deras pengar ge en högre avkastning än de sannolikt skulle få på likvida medel.

En fjärdedel (25 %) investerar i någon annan typ av investering (t.ex. aktier, obligationer och råvaror), jämfört med de 17 % som sätter in pengarna på ett sparkonto.

Det är värt att notera att konsumtion av lyxvaror och fastighetsinvesteringar har fallit ned till en lägre plats när investerarna prioriterar. Det kan vara kopplat till större försiktighet när effekterna av coronaviruset börjar märkas.

466356_SC_Webchart_2_SE.png