Investeringar prioriteras före fastigheter och sparande


Investerarna prioriterar fortsatta investeringar framför att köpa fastigheter, betala av på lån eller sätta in pengar på sparkonton visar en ny, stor undersökning.

23 % av de investerare globalt som tillfrågades om sina planer för sin disponibla inkomst under det kommande året uppgav att deras främsta prioritet var att placera pengar på marknaderna. Endast 13 % uppgav att investering i eller köp av fastigheter var viktigast, medan 9 % ville betala av lån.

Schroders globala investerarundersökning 2017, där drygt 22 000 investerare runt om i världen deltog, kom fram till att benägenheten att investera på marknaderna var starkast i Asien och svagast i Nord- och Sydamerika samt Europa.

Om du tänker på din disponibla inkomst, vilken är din främsta prioritet under det kommande året?...

 

Globalt uppgav 16 % av de tillfrågade att deras främsta prioritet var att spara på ett bankkonto.

Sheila Nicoll OBE, chef för Public Policy hos Schroders, säger: ”De ekonomiska frågorna skiljer sig åt mellan olika länder, men ett gemensamt tema är att människor oftast inte sätter av tillräckligt med pengar för skapa en säker ekonomisk framtid.

”Därför är det positivt att de som börjat investera ser fördelarna och nästan 40 % av alla investerare globalt anser att fortsatta investeringar eller sparande är en prioritet under nästa år. För ytterligare 10 % är också pensionen ett huvudfokus. Däremot är det endast 11 % som prioriterar lyxkonsumtion.

”Om människor gör det till en vana att regelbundet spara och investera blir det i slutändan enklare för dem att förverkliga sina ekonomiska mål.”

Undersökningen visade också att 13 % prioriterade köp av eller investering i fastigheter. Den här siffran såg i stort sett likadan ut i alla världsdelar. I millenniegenerationen var fastigheter främsta prioritet för 16 %, jämfört med endast 11 % för äldre generationer.

Skillnaderna mellan olika världsdelar var större när det handlade om lån. I Nord- och Sydamerika prioriterade 11 % att betala av på lån (inklusive bostadslån), jämfört med 9 % i Europa och 5 % i Asien.

Benägenheten att prioritera investeringar varierade ännu mer geografiskt.

Vilka prioriterar investeringar?

Människor i Asien var mer benägna att prioritera investeringar på marknaderna:

• 32 % prioriterade investeringar, jämfört med 20 % bland européer samt 19 % för investerare i Nord- och Sydamerika.

Det här mönstret återspeglades också i ländernas resultat.

I tabellen nedan visas de länder där människor var mest benägna att ha investeringar som främsta prioritet under nästa år. Länder i Asien samlas i toppen. Länder i väst trängs däremot i botten, liksom anmärkningsvärt nog också Sydkorea, längst ned i tabellen.

De länder där det är en prioritet att investera den disponibla inkomsten …och länderna där det är minst viktigt…

 

I Europa var engagemanget för att investera störst i Sverige (29 %), följt av Italien (26 %) och Portugal (23 %).

När det gällde att prioritera lån hamnade Kanada i topp globalt (18 %), följt av Sydafrika (17 %), Nederländerna (16 %) och Australien (14 %). Kinesiska investerare var minst benägna att betala av lån – endast 2 % uppgav att det var viktigt.

• Se hela resultatet av Schroders globala investerarundersökning 2017 [hyperlänk]

Att lyxkonsumera var viktigast i Österrike, där 21 % uppgav att det var deras främsta prioritet. Australien och Storbritannien kom på andra plats i den här frågan, då 17 % svarade att lyxkonsumtion var en prioritet Minst viktigt var det i Taiwan och Indonesien, där endast 2 % respektive 4 % angav att det var deras främsta prioritet.

Sparande är fortsatt populärt

Med tanke på att räntorna är så låga i de flesta utvecklade länder och att inflationen stiger visade undersökningen att överraskande många var lojala mot sitt sparkonto. Sparare som har kontanter på ett bankkonto förlorar ofta pengar mätt i reala termer.

Engagemanget för att spara var högst i Portugal (29 %) och Ryssland (24 %).

Vi jämförde också den här siffran för varje land mot andelen som planerar att investera på marknaderna. Trots den högre historiska avkastning som investeringar erbjuder betraktade investerare i många länder sparkonton som det bästa alternativet för överskottslikviditet under nästa år.

Sparande var populärare i Portugal, med 29 % jämfört med 23 % för investeringar, i Ryssland, med 24 % jämfört med 18 % samt även i Frankrike (21 % jämfört med 16 %).

I Asien föredrog också sydkoreaner att sätta in pengar på banken, med 19 % jämfört med 12 %. Till och med i USA, som har en stark investeringskultur, var siffrorna 16 % jämfört med 17 %.

Prioritering av sparande jämfört med investeringar

 

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

Viktig information: Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 1 och 30 juni 2017 genomföra en oberoende webbaserad studie av 22 100 investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande 12 månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla de länder som ingår i studien.