Perspektiv

Denna verksamhet byggdes på energiförbrukning. Nu är dess primära fokus energibesparing.


För hundra år sedan träffades världens största glödlampstillverkare och fastställde att deras glödlampor varade för länge. Ju längre glödlamporna varade, desto mindre skulle de sälja. Tillsammans kom de överens om att tillverka glödlampor som skulle brinna ut snabbare.

Bra affärer på 1920-talet handlade om att sälja fler produkter. Energiförbrukning och farligt avfall besvärade varken investerare eller konsumenter.

Ett av dessa företag, Philips, finns fortfarande. Idag under namnet Signify. Men för att bedriva verksamhet på 2020-talet måste man ta hänsyn till helt andra prioriteringar.

Saida Eggerstedt, Schroders chef för hållbara ränteprodukter, förklarar: "När jag ska investera kundernas pengar vill jag se ett företag som är starkt och hälsosamt och som kan uppfylla sina finansiella löften. Men jag måste också ta hänsyn till andra faktorer. Jag vill se att företagets verksamhet bidrar till att lösa några av världens problem. Hållbarhetsfunktioner – långsiktiga fördelar för samhället – är avgörande när man fattar investeringsbeslut".

Energi och avfall utgör ett av de största problemen. Signify, som är världens största tillverkare av belysning, är ledande inom LED-teknik, där enorma minskningar av energiförbrukningen fortfarande kan uppnås.

Den amerikanska regeringen har beräknat att en utbredd användning av LED-belysning kan spara in motsvarigheten av 44 kraftverks årliga produktion år 2027. Det bygger på det faktum att LED-lampor använder 75 % mindre energi och håller 25 gånger längre än glödlampor.

I Europa beräknas det att en övergång till kommersiell LED-belysning kan spara 100 miljoner ton koldioxidutsläpp per år. För att absorbera en sådan mängd koldioxid skulle det annars krävas 130 miljoner hektar skog.

Signify arbetar också med att utveckla nya applikationer, inklusive smart jordbruk, där smarta lampor anpassar sig efter olika växtarters krav, samt sterilisering med hjälp av UV-belysning. Överföring av bredbandsdata via ljusvågor är en annan framväxande teknik.

Saida fortsätter: "Det handlar inte bara om produkter och innovativ teknik. Många lönsamma företag tillverkar produkter som har positiva effekter för bland annat miljön, men jag skulle ändå inte stödja dem genom att investera kundernas pengar. Jag behöver bevis på företagets engagemang när det kommer till hur det bedriver verksamheten. Hur ser kulturen ut? Vad har företaget för ambitioner? Cheferna kan prata om hållbarhetsmål, men vad har de uppnått?"

Som företag uppnådde Signify koldioxidneutralitet 2020. All energi som företaget använder kommer från förnybara källor. Över 80 % av intäkterna kommer från hållbara produkter och 90 % av tillverkningsavfallet återvinns. I allt högre grad tillverkas belysningsprodukter med hjälp av 3D-skrivare och återvunna material.

"Vi övervakar verksamheten, för en dialog och håller de ansvariga till svars – inte bara när det gäller finansiella resultat, utan i förhållande till alla de här andra aspekterna, som till exempel koldioxidneutralitet", säger Saida. "När kunderna ger oss förtroendet att placera deras pengar på bästa sätt, är det vad de förväntar sig."