Perspektiv

Från kol till väte: ett gammalt transportsätt som återigen har blivit modernt.


I början av 1900-talet var järnvägen en smutsig affär. Tågen förbrände kol och tävlade med andra transportmedel vad gällde hastighet, pris och lyx. Föroreningar var inget man tänkte på.

På1920-talet producerade den franska tågbyggaren Alstom ångmotorer, som med tiden ersattes med dieselmotorer. När tågresandet började konkurreras ut av bilkörning och billiga flygresor, började Alstom ägna sig åt energi och skeppsbyggnad.

Idag är tågresandet återigen på frammarsch. Resenärerna uppskattar tågens komfort och snabbhet. Branschen ser ut att bli mer lönsam. Men det är bara en del av en större berättelse.

Nicholette MacDonald-Brown, chef för europeiska aktier, förklarar: "Alstom är ett företag som har förändrat sina positioner. År 2015 sålde företaget sin vacklande energidel för att istället etablera sig som en fokuserad järnvägsverksamhet. Idag ser företaget ut att gynnas av dess planer på att lyfta fram järnvägen som ett hållbart och säkert transportsätt. Den finns två positiva effekter här. För det första håller tågtekniken på att bli mycket renare och mer effektiv. För det andra börjar allt fler människor och allt mer gods använda järnvägen som transportmedel, istället för smutsigare och dyrare alternativ."

Sammantaget förväntas den globala efterfrågan på transporter av människor och varor öka enormt under de kommande decennierna. Tågresandet kommer att gynnas. Och järnvägsspår läggs nu i rasande hastighet för att möta denna efterfrågan. I Kina byggdes fler höghastighetsjärnvägar på ett enda decennium, än vad som finns sammanlagt i hela Västeuropa. Nya järnvägsspår läggs också i Afrika och USA.
Nicholette säger: Tåg har det lägsta koldioxidavtrycket bland alla större transportmedel. Tågresor generar bara en åttondel av det koldioxidavtryck som flygresor genererar, och en tredjedel av det från bilresor. Att regeringar och företag nu förväntas leva upp till sina mål för minskande utsläpp bör innebära att järnvägen gynnas.

Hon fortsätter: "Överraskande nog uppmuntrar även flygbolag sina kunder att förlägga en del av sitt resande till tågen. KLM tillkännagav till exempel under 2019 att de ville uppmuntra passagerare att 'fatta ansvarsfulla beslut när det kom till sitt flygande'."

Tekniken har också gått framåt. Alstom har utvecklat vätgasdrivna tåg, vars avgasutsläpp består av enbart vatten. Dessa tåg körs redan i Tyskland och i andra länder.

"Alstoms Coradia iLint, världens första vätgasdrivna tåg, kan köra 600 mil på en enda tank", säger Nicholette. "Mot bakgrund av klimatkrisen accelererar efterfrågan på avkolning inom transportindustrin. I takt med att dessa trender växer befinner sig Alstom befinner i ett bra läge för att kunna gynnas ekonomiskt. Och samtidigt gynnas miljön."