I fokus

Nedräkningen till COP26 – därför är 2021 ett ödesår i kampen mot klimatförändringarna


Det här kommer att vara ett ödesår i kampen mot klimatförändringarna. Den varningen kommer från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

FN:s kommande klimatmöte, COP26 – eller för att skriva ut hela namnet: 26th Climate Change Conference of the Parties – hålls i Glasgow i november.

Klimatmötet, som flyttades fram under förra året på grund av covid-19-restriktionerna, arrangeras av Storbritannien och Italien och länderna förväntas i förväg ge besked om nya klimatmål.

Nuläge

Mer än 190 länder har undertecknat Parisavtalet, som har som mål att begränsa temperaturökningen till under 2 grader Celsius, och helst till 1,5 grader Celsius, jämfört med nivåerna år 1900.

Men när generalsekreteraren kommenterade en interimsrapport från FN:s klimatkonvention som publicerades den 26 februari beskrev han den som en varningsklocka för planeten.

För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius måste vi minska koldioxidutsläppen med 45 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer, enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Men rapporten visade att även om majoriteten av de deltagande länderna hade höjt sin ambitionsnivå för utsläppsmålen var deras sammanlagda insatser inte tillräckliga. FN:s klimatkonvention uppgav att de var ”på väg att uppnå en minskning på endast en procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer”.

Den första sammanfattande rapporten om ”nationellt beslutade klimatåtaganden” beskriver effekterna av 48 nya och uppdaterade nationella klimatplaner. Dessa planer omfattar mål för utsläppsminskningar till 2030. 

Hur var reaktionerna?

Eftersom slutversionen kommer att publiceras först senare i år är det här en ögonblicksbild.

FN:s klimatchef Patricia Espinosa menar ändå att det visar att de nuvarande klimatambitionerna inte är ”i närheten av på rätt väg för att uppnå målen i Parisavtalet”. Hon tillade att ”beslut för att påskynda och bredda klimatåtgärderna måste nu fattas överallt”.

COP26-ordföranden Alok Sharma har sagt att rapporten bör ”fungera som en uppmaning att agera” och har uppmanat alla länder att ha ambitiösa 2030-mål.

”Vi måste inse att fönstret för åtgärder som kan skydda vår planet snabbt håller på att stängas”, varnade han. 

Vilka har i övrigt uttalat sig om COP26 och kampen mot klimatförändringarna?

Eftersom vaccinationerna har gett hopp om att nedstängningarna kan avslutas och att även själva pandemin kan vara över hamnar klimatförändringarna än en gång i fokus.

Regeringsföreträdare, klimataktivister, personer i näringslivet och kändisar står i kö för att visa att det är bråttom. Nobelpristagaren och utbildningsaktivisten Malala Yousafzai, naturfilmaren sir David Attenborough, Tesla-grundaren Elon Musk och kändisar som skådespelarna Emma Thompson, Arnold Schwarzenneger, Leonardo DiCaprio och Pharrell Williams.

USA:s president Joe Biden kommer att vara värd för ett eget toppmöte om klimatförändringarna den 22 april, efter att den nya administrationen åter anslutit USA till Parisavtalet.

Bill Gates har publicerat en uppmärksammad bok i ämnet och sade nyligen: ”För att undvika en klimatkatastrof krävs ett annat sätt att göra affärer, modet att ta risker som många VD:ar inte är vana vid – och investerare inte är vana att belöna.”

Tomas-fire-santa-barbara.jpg

I januari skrev Schroders till Storbritanniens största företag och bad dem att publicera detaljerade och helt finansierade omställningsplaner mot bakgrund av klimatförändringarna. Schroders VD varnar för att ”klimatförändringarna skapar en situation som påminner om 1929”.

I december 2020 anslöt sig Schroders till 29 andra globala kapitalförvaltare som tillsammans förvaltar mer än USD 9 biljoner genom att lansera initiativet Net Zero Asset Managers. Denna ledande grupp av kapitalförvaltare förbinder sig att stödja målet om nollnettoutsläpp av växthusgaser år 2050 eller tidigare, i linje med de globala insatserna för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Schroders har också ett aktivt engagemang i Climate Action 100+, ett investerarinitiativ för att säkerställa att de företag i världen som släpper ut mest växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder mot klimatförändringarna.

Schroders VD säger att på samma sätt som kraschen på Wall Street 1929 ledde till en fullständig översyn av företagens transparens borde företagen vara under lika stor press idag att leverera tydliga planer för att åtgärda klimatförändringarna. 

Peter Harrison – Schroders VD – säger:

”Till en början har vi kontaktat företag i FTSE 350-indexet. Vi har erbjudit stöd i arbetet med att genomföra dessa planer, men har också varit tydliga med att vi kommer att följa utvecklingen noga. Framöver kommer vi att förvänta oss samma utveckling också på annat håll. Vi skulle vilja att alla medelstora och stora företag, oavsett var de är noterade, publicerar sina planer.”

Mark Lacey – Schroders Chef Aktier (Global Resource) – säger:

”Microsoft-grundaren Bill Gates framträdande roll i debatten om klimatförändringarna bör välkomnas. Han beskriver århundradets utmaning: hur slutar vi släppa ut 51 miljarder ton växthusgaser i atmosfären varje år? Det måste åtgärdas så snabbt som möjligt för att undvika klimatkatastrofer och det måste ske på ett ekonomiskt och balanserat sätt. Det globala energisystemet, när man kombinerar el, transporter och uppvärmning/kylning, står i praktiken för hälften av de 51 miljarder ton växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Denna förändring av energisystemet till ett mer hållbart system är det som nu kallas ”energiomställningen”.

”Som investerare med fokus på den här trenden har vi ansvaret att investera våra kunders pengar på ett ansvarsfullt sätt i de företag som är direkt involverade i den strukturella förändringen i det globala energisystemet de kommande 30 åren.”

Lesley-Ann Morgan – Chef Strategi (Multi-Asset)– säger:

”När tillsynsmyndigheter och beslutsfattare agerar för att förhindra en klimatkatastrof blir konsekvenserna för företag och investeringar verkliga. Detta innebär en förändring i hur vi genererar och konsumerar energi som saknar motstycke under de senaste generationerna.

”Den politiska viljan att agera ökar, vilket innebär att företag och investerare måste vara aktiva om de och deras investeringar ska förbli ändamålsenliga. För att överhuvudtaget ha en chans att nå de ambitiösa nollnettomålen måste företagen själva ta fram kvantifierbara planer för att minska koldioxidutsläppen.

”Det visar på betydelsen av att investera aktivt. Och vikten av att aktivt förstå vad företag gör för att bli bättre och samtidigt utkräva ansvar om de inte gör det.

”Genom att leta efter de företag som kommer att forma en renare och grönare framtid kan investerare dra nytta av omställningen till en koldioxidfri värld. Det kommer att vara en av de mest omvälvande utmaningarna och möjligheterna som företagen har att hantera under de kommande åren och decennierna.”

Andy Howard – Global Chef Hållbara Investeringar – säger:

”Det är väldigt tydligt att många företag, inte bara inom tunga industrier, utan generellt, redan arbetar med eller har planer för att minska koldioxidutsläppen. Situationen har tydligt förändrats och klimatförändringarna är inte längre en perifer riskfråga i styrelserummen, utan ett område som har en självklar plats på dagordningen.”