Perspektiv

Vem är bäst på elbilsladdning?


Försäljningen av elfordon har varit oerhört stark i år. Under de 12 månaderna fram till juni 2021 var försäljningen av elbilar mer än 160 procent högre än under samma period föregående år och ökade med mer än 130 procent under den jämförbara perioden 2019 (enligt BNEF-data). Detta lyftes fram i den senaste uppdateringen av Schroders Climate Dashboard.

Så även om övergången till elbilar verkligen är på gång, är detta bara början och det finns mycket kvar att göra. I Storbritannien svarade till exempel elbilar för 11 procent av den totala personbilsförsäljningen förra året. Den andelen kommer dock att behöva öka till 100 procent på mindre än nio år om målet att förbjuda försäljning av nya bilar med förbränningsmotor till 2030 ska kunna nås.

603060_SC_November-Content-Activation-Charts-SV_chart1_V2.png

När det gäller kommersiella fordon förbinder sig allt fler företag till ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp, vilket innebär att utsläppen från kommersiella fordonsflottor granskas. De 111 medlemmarna i ”EV100”-gruppen, där företag som Tesco och Ikea ingår, har åtagit sig att byta ut fordonen i sina flottor till elbilar och/eller installera laddning för personal och/eller kunder till 2030.

Utöver denna medvind från politiska åtgärder och mål fortsätter elbilarnas ekonomi att förbättras i takt med att branschen växer. Faktum är att elbilar förväntas bli billigare än fordon med förbränningsmotorer under de närmaste åren. Det kommer att vara en viktig vändpunkt för marknaden, vilket kommer att påskynda omställningen ytterligare.

603060_SC_November-Content-Activation-Charts-SV_chart2.png

Hur stor kan marknaden för elbilsladdning bli?

Enligt prognoser från Bloomberg kommer mer än 300 miljoner nya laddningsportar för elbilar (i anslutning till bostäder och offentliga byggnader, för snabbladdning och fordonsflottor) att behövas globalt till 2040, en ökning från under sex miljoner idag. Den enorma volymen laddare som krävs för att stödja omställningen till elbilar (både personbilar och kommersiella fordon) innebär att detta förväntas förbli en tillväxtmarknad fram till omkring 2035, när investeringarna i laddinfrastruktur når sin topp.

Enligt Bloombergs mer ambitiösa tillväxtscenario skulle mer än 500 miljoner laddare behövas globalt till 2040, vilket motsvarar nästan 1,6 biljoner dollar i ackumulerade investeringar i laddningsinfrastruktur för elbilar.

Vilka möjligheter och utmaningar finns?

Tills nyligen har det varit svårt för aktieinvesterare att få direkt tillgång till temat elbilsladdning: antingen för att företagen varit privata eller för att små elbilsladdningsföretag varit en del av större, diversifierade företag. Men en rad elbilsladdningsföretag har börsnoterats under de senaste 12 månaderna, ofta via SPACs (special purpose acquisition vehicles). Det innebär att möjligheterna för investerare blivit avsevärt fler.

Samtidigt som antalet välfinansierade elbilsladdningsföretag ökar, vilket bådar väl för branschens förmåga att stödja energiomställningen, väcker det också en angelägen fråga ur ett investeringsperspektiv. När så många företag vill vara med på marknaden, kommer konkurrensen att göra att de här företagen inte klarar att ge en rimlig avkastning?

Vad innebär det här för investerarna?

Många av de här företagen kanske kan fortsätta att utvecklas positivt på kort sikt eftersom elbilsladdningssektorn fortsätter att expandera snabbt. Men på lång sikt kan klyftan bli större mellan de företag som har lyckats knyta kunder till sig (till exempel genom att sälja programvaruabonnemang) och de vars affärsmodell främst är inriktad på att sälja laddningsmaskinvaran eller elen.

De investerare som minns utvecklingen inom solenergibranschen de senaste 10 åren vet alltför väl att en marknad kan växa snabbt samtidigt som den ger aktieägarna dålig avkastning. Som investerare i klimatförändringen är vår roll att se bortom de iögonfallande tillväxtsiffrorna och leta efter de företag som har bestående, långsiktiga konkurrensfördelar.