Perspektiv

Video – Företaget som använder jordbruksavfall för att göra drivmedel för din bil


Cirka 1,2 % av världens jordbruksmark används enbart för att producera husdjursfoder. Darling Ingredients, det amerikanska jordbruksföretaget med mer än 200 bearbetningsanläggningar i fem världsdelar, ”återvinner” oätliga köttbiprodukter och omvandlar dem till husdjursfoder och andra djurfoder samt ingredienser för läkemedelssektorn. Företaget har lyckats bli en av få globala producenter av hållbara ingredienser från proteinprodukter, men det slutar inte där.

På senare tid har Darling Ingredients flyttat fokus till biodiesel. Genom att använda avfallsprodukterna från sin kärnverksamhet inom jordbrukslösningar skapar företaget nu förnybart biobränsle. Detta är inte bara en fördel för miljön, utan också kostnadseffektivt – att använda oljor och fetter som annars skulle förbli oanvända.

Som Bob Kaynor förklarar i den här videon: ”Vid sidan av de miljömässiga fördelarna med att omvandla annars oanvändbart avfall till koldioxidsnålt bränsle är potentialen för ekonomisk avkastning betydande”.