Perspektiv

Video – Kate Rogers om att mäta påverkan, vilket kommer att gynna investerarna och deras barnbarn.


Det finns en ny dimension inom investeringar, förklarar Schroders Chef för Hållbarhet  ”Traditionellt bedömer vi investeringar utifrån två dimensioner: risk och avkastning. Men att investera i denna föränderliga värld innebär att vi måste ta hänsyn till en tredje dimension: påverkan”, säger hon.

I vår senaste video berättar Kate Rogers om hur ökad socialt medvetenhet höjer insatserna för alla investerare. Utvecklingen på alla områden från beskattning och reglering till förändrade konsumentval kommer sannolikt att påverka företagens avkastning i framtiden. Titta på videon för att se Kate hämta exempel från verkligheten som visar på vikten av påverkansjusterade vinster.