Dela med sig

Schroders policy för integritetsskydd

Den här policyn för integritetsskydd är utformad för att hjälpa dig förstå vilken information om dig (”personuppgifter”) vi samlar in och behandlar, hur vi använder den och med vem vi delar den. I den anges även de rättigheter du har i förhållande till informationen och hur du kontaktar oss om du har frågor.

DESSA DEFINITIONER ANVÄNDS I DENNA SEKRETESSPOLICY

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Bakgrund

2. Översikt över olika omständigheter då vi hanterar dina personuppgifter

3. De typer av uppgifter vi samlar in

4. Så här använder vi din information

5. Överlämnande av dina uppgifter till tredje parter

6. Internationella överföringar av personuppgifter

7. Så här skyddar vi dina personuppgifter

8. Så länge sparar vi dina personuppgifter

9. Dina rättigheter

10. Schroders webbplatser och andra webbplatser

11. Ändringar av denna policy för integritetsskydd

12. Frågor och problem

Uppdaterades senast: 6 juni 2019