Global Investor Study

Varför 70 % fortsätter att investera efter pensionen


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Mer än två tredjedelar av de tillfrågade planerar att fortsätta investera också som pensionärer, enligt en stor global undersökning.

En ny, stor undersökning kom fram till att 70 % av de som ännu inte gått i pension planerar att fortsätta investera som pensionärer. I genomsnitt kommer de att avsätta 13,3 % av sitt pensionssparande till fortsatta investeringar. 

För de som redan är pensionärer är siffran ännu högre. Pensionärerna uppgav att de använde nästan en femtedel (19,1 %) av sitt pensionssparande för investeringar.

Andelen av pensionssparandet som avsattes för att investera varierade mellan olika regioner. I Asien avsatte pensionärerna det högsta genomsnittet på 19,5 % till investeringar. Pensionärer i Nord- och Sydamerika hade en fortsatt investeringsnivå på 18,6 %, något mer än i Europa där motsvarande siffra var 18,2 %.

Pensionärer i Sydafrika uppgav att de investerade den största andelen av sina besparingar. Det var också det land där skillnaden var störst (16,9 %) mellan den andel pensionärer investerar, på 26,6 %, och den andel som personer som ännu inte gått i pension trodde att de skulle investera, på 9,7 %.

Lesley-Ann Morgan, chef för Retirement på Schroders, säger: ”Undersökningen tyder på att pensionärer måste tänka betydligt mer på att få sitt sparande att arbeta för dem som pensionärer än de kanske gjorde tidigare.

”Det finns flera faktorer som kan förklara varför pensionärer har högre investeringsnivåer än de som fortfarande arbetar förväntar sig. I många länder har lägre räntor och stigande inflation minskat värdet på den inkomst som bankkonton och garantiprodukter kan erbjuda. Människor lever också längre, vilket gör att de måste finansiera fler år som pensionärer.

”Vår undersökning visar att pensionärerna har anpassat sig till den här verkligheten genom att investera mer av sina besparingar. För dem som närmar sig pensionen visar det att de kan behöva tänka över hur de investerar efter att de gått i pension för att kunna uppfylla sitt inkomstbehov.”

 

I tabellen nedan finns en fullständig jämförelse mellan alla länder som deltog i undersökningen.

Effekterna av högre levnadsomkostnader och låga räntor

Levnadsomkostnader som är högre än förväntat och lägre räntor och avkastning kan leda till att många måste strama åt sin budget eller anpassa sina planer när de går i pension.

GIS 2018 kom fram till att den genomsnittlige investeraren förväntade sig att levnadsomkostnaderna skulle utgöra 33,7 % av pensionssparandet. De som gått i pension uppgav dock att de faktiskt lade 49 % av sitt pensionssparande på levnadsomkostnader. 

När det gäller olika regioner lade pensionärer i Nord- och Sydamerika och Europa mer av sitt pensionssparande, 52,5 % respektive 50 %, på levnadsomkostnader. Motsvarande siffra var dock lägre i Asien (38 %).

I tabellen nedan finns en fullständig jämförelse mellan alla länder som deltog i undersökningen.

Så förändras pensionen

GIS-resultatet pekar på att en potentiell sänkning av avkastningen på sparande kan innebära att investerarna måste justera sina förväntningar på pensionen. 

Ett exempel är att de som ännu inte har gått i pension uppgav att de förväntade sig att lägga i genomsnitt 25,6 % av sitt pensionssparande på resor och fritidsintressen. Idag uppger personer som gått i pension att de lägger endast 22,3 % på detta.

Även om den globala finanskrisen inträffade för ett decennium sedan är dess effekter fortfarande kännbara. Den globala ekonomin har visserligen återhämtat sig från den lågkonjunktur som sedan följde, men många av de åtgärder som infördes för att förhindra att ekonomin skulle kollapsa finns fortfarande kvar. Det har haft en stor inverkan på levnadsomkostnaderna och avkastningen på sparande.

Investeringarnas värde och inkomsten från dem kan öka eller minska. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade.

Avkastningen på investeringen påverkar hur mycket inkomst pensionssparandet kan generera. Även om historien inte ger någon vägledning om framtida avkastning ger den dock underlag för fortsatta reflektioner. En tumregel i USA, som tagits fram av rådgivaren William Bengen, har varit att 4 % var det perfekta beloppet att ta ut från en pension – med en startnivå på 4 000 USD från en portfölj på 100 000 USD, som stiger med inflationen. Att ta ut mer än så kan göra att besparingarna riskerar att ta slut inom 30 år. 

Men den här tumregeln togs fram i mitten av 1990-talet när investeringsklimatet var mycket annorlunda än idag. Med lägre avkastning och en ökad livslängd kan det vara nödvändigt att omvärdera den här regeln och en lägre siffra än 4 %-regeln kan vara lämplig, beroende på dina egna ekonomiska förutsättningar.