/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

​​​​​Insurance-Linked Securities

Beleggen in verzekeringen

Hoe het werkt

Eerst sluit het SPV een contract met een (her)verzekeringsmaatschappij voor het overnemen van een bepaalde vorm van verzekeringsrisico en ontvangt daarvoor een premie. Vervolgens geeft het SPV effecten uit die worden gekocht door beleggers, die op hun beurt weer de verzekeringsrisicopremie van het SPV ontvangen. Ook ontvangen de beleggers een zeker geldmarktrendement, aangezien de transactie volledig door onderpand gedekt is en dit geld wordt belegd in kortlopende of overnight-posities. 

Door ILS aan een portefeuille toe te voegen, kunnen beleggers profiteren van een risicopremie die potentieel aantrekkelijke rendementen genereert die niet gecorreleerd zijn met de economische cyclus, waardoor de spreiding verbetert.

Een alternatieve belegging in opkomst

Een ILS is een principal-at-risk security. Als zich bijvoorbeeld een zware natuurramp voordoet, kan het zijn dat het SPV de hoofdsom niet terugbetaalt omdat het zijn verplichtingen aan de (her)verzekeraar moet nakomen.

ILS hebben vooral betrekking op schadeverzekeringen en in mindere mate op levensverzekeringen. Bij schadeverzekering zijn natuurrampen, zoals orkanen, aardbevingen of winterstormen de belangrijkste risico's. Ook worden er ILS op zeevaart-, luchtvaart-, hypotheekverzekerings- en terrorismerisico's gesloten. Embedded value, grootschalig verlies van mensenlevens en gezondheidsrisico's vallen onder de levenskant van de ILS-markt.

Voordelen van beleggen in ILS:

  • Betere spreiding van de portefeuille en lage volatiliteit vergeleken met andere beleggingen op de kapitaalmarkt.
  • Potentieel aantrekkelijk en stabiel rendementspatroon.
  • Schade-ILS hebben een korte looptijd en variabele rente, terwijl levens-ILS een middellange tot lange looptijd hebben en een aantrekkelijke illiquiditeitspremie en risico-rendementsprofiel bieden.
  • Door de toenemende vraag naar ILS ontstaan meer kansen voor beleggers en verbetert de diversificatie binnen de beleggingscategorie.

Andere private asset beleggingen bij Schroders

Risico's
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.
Alternatieve beleggingen kunnen volatieler zijn dan aandelen en obligaties en zijn soms moeilijker snel te verlopen. Private assets zijn minder goed verhandelbaar dan beursgenoteerde effecten. NB: Dit is geen volledige lijst, maar slechts een overzicht van enkele risico's.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen