Behandeling van klachten

Wat moet u doen als u een klacht heeft?


Bij Schroders streven wij naar de hoogste normen voor al onze cliënten. Toch kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt, die aanleiding kunnen geven tot een klacht. Alle klachten worden zeer serieus genomen en wij beschikken over een beleid en procedure voor klachtenbehandeling om ervoor te zorgen dat uw klacht snel, grondig en onpartijdig wordt behandeld.

1. Een klacht naar Schroders sturen

U kunt een klacht per e-mail sturen naar het volgende adres EUSIM-Compliance@Schroders.com

2. Afhandeling van klachten - wat kunt u verwachten?
Binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging met de naam en functie van de persoon die uw klacht behandelt.

Schroders verbindt zich ertoe uw klacht grondig te onderzoeken en u binnen een maand na de datum van ontvangst van uw klacht een definitief antwoord te doen toekomen. Indien een definitief antwoord echter niet binnen deze termijn kan worden verstrekt, zullen wij u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en een nieuwe termijn vaststellen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocht u uw klacht willen laten escaleren, dan kunt u dat doen door een mededeling te sturen naar:

De heer Finbarr Browne, CEO van Schroder Investment Management (Europe) S.A. per e-mail naar Finbarr.browne@schroders.com, of per post naar het volgende adres:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Hoehenhofstraat
L-1736 Senningerberg
Luxemburg

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om de zaak binnen een jaar na de indiening van de oorspronkelijke klacht bij Schroders voor te leggen aan de Luxemburgse toezichthouder, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). De contactgegevens van de CSSF zijn:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Departement Juridique CC
283, route d'Arlon
L-2991 Luxemburg
Tel: (+352) 26 25 1 - 2904
Fax: (+352) 26 25 1 - 2601

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

U kunt ook een exemplaar van de verordening betreffende de buitengerechtelijke beslechting van geschillen van de CSSF downloaden op het volgende adres:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.