Wegwijs in ons aanbod duurzaamheids- en impactproducten

Een keur aan beleggingsmogelijkheden in een veranderende wereld

"Bij Schroders integreren we ESG-factoren in alle beleggingsbeslissingen over het vermogen dat we beheren, omdat we overtuigd zijn dat dit essentieel is om ons doel te bereiken: op lange termijn aantrekkelijke rendementen voor onze klanten creëren.* We hebben ook beleggingsstrategieën die verder gaan dan ESG-integratie. Ons aanbod duurzaamheids- en impactproducten omvat zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde activa en biedt een keur aan mogelijkheden om te beleggen in een veranderende wereld.

Wij beseffen dat onze klanten verschillende doelen hebben als het om duurzaamheid en impact gaat. Sommigen willen een kernportefeuille die werkt volgens heldere duurzaamheidscriteria, terwijl anderen liever beleggen in specifieke thema's zoals de energietransitie, innovatie in de gezondheidszorg of CO2-reductie. Anderen willen eerder een specifieke, meetbare impact maken met hun beleggingen.

Ons Global Sustainability and Impact Product Framework is ontwikkeld om onze klanten te helpen uit ons aanbod duurzaamheids- en impactproducten de passende strategieën te kiezen om hun specifieke duurzaamheidsdoelen te bereiken. Deze strategieën zijn onderverdeeld in de volgende brede categorieën:"

Duurzaam georiënteerd

Streven naar duurzaamheid op het niveau van individuele beleggingen: Onze duurzaam gedreven strategieën hebben tot doel financieel rendement te genereren via beleggingen die specifiek geselecteerd zijn op grond van duurzaamheidscriteria. De portefeuilles hebben niet alleen een sterker duurzaamheidsprofiel dan hun respectievelijke benchmark, maar kunnen ook aanvullende duurzaamheidskenmerken hebben die passen bij de doelstelling van de desbetreffende strategie. Dit zijn bijvoorbeeld beleggingen in leveranciers van goederen en diensten die bijdragen aan de aanpak van sociale knelpunten of milieuproblemen, bedrijven met zeer duurzame praktijken of bedrijven met een succesvol verduurzamingstraject. De duurzaamheidskenmerken kunnen per belegging zeer verschillend zijn.

Duurzaam gedreven

Streven naar duurzaamheid op het niveau van individuele beleggingen: Onze duurzaam gedreven strategieën hebben tot doel financieel rendement te genereren via beleggingen die specifiek geselecteerd zijn op grond van duurzaamheidscriteria. De portefeuilles hebben niet alleen een sterker duurzaamheidsprofiel dan hun respectievelijke benchmark, maar kunnen ook aanvullende duurzaamheidskenmerken hebben die passen bij de doelstelling van de desbetreffende strategie. Dit zijn bijvoorbeeld beleggingen in leveranciers van goederen en diensten die bijdragen aan de aanpak van sociale knelpunten of milieuproblemen, bedrijven met zeer duurzame praktijken of bedrijven met een succesvol verduurzamingstraject. De duurzaamheidskenmerken kunnen per belegging zeer verschillend zijn.

Duurzaam thematisch

Portefeuille met thematische focus: De strategieën in de categorie Duurzaam thematisch hebben tot doel financieel rendement te genereren door kansen te vinden op gebieden waar nieuwe groeikansen kunnen ontstaan als gevolg van structurele veranderingen, zoals klimaatverandering. De portefeuilles hebben niet alleen een sterker duurzaamheidsprofiel dan hun benchmark, maar kunnen bijvoorbeeld ook beleggen in bedrijven die bepaalde duurzaamheidsthema's vooruit helpen, of die kunnen profiteren van die groei.

Impact-gedreven

Streven naar meetbare verandering: Onze impact-gedreven strategieën hebben, behalve financieel rendement, ook tot doel een meetbare positieve impact te hebben voor samenleving of milieu. In deze strategieën worden de beleggingen zeer streng geselecteerd, bijvoorbeeld door de toepassing van onze bedrijfseigen impact-scorekaart. De beleggingsaanpak voor deze strategieën is in het algemeen afgestemd op de Operating Principles for Impact Management**.

"*Voor enkele activiteiten die we sinds 2020 hebben overgenomen, houden we in de besluitvorming over beleggingen nog geen rekening met ESG-factoren. Voor een klein deel van onze activiteiten is ESG-integratie niet of niet meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in passieve indexfondsen, oude contracten, beleggingen die nu of binnenkort worden geliquideerd, en sommige joint venture projecten.

**De Impact Principles werden in 2019 geïntroduceerd door de International Finance Corporation (IFC). Het is een verzameling overkoepelende impact-richtlijnen voor verschillende beleggingscategorieën, sectoren en instellingen, om procedures en praktijken te standaardiseren en kapitaal voor impactbeleggen te mobiliseren.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom."

Gerelateerde content

Slide 1 of 3

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.