Duurzaam beleggen

Duurzaamheid is in het belang van iedereen

Veerkracht inbouwen

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame activa op den duur veerkrachtiger zijn

Inzicht in het potentieel

Om het potentieel van een belegging te bepalen moet je begrijpen welke impact deze heeft op de aarde en zijn bewoners

Gebruik van eigen meetinstrumentarium

Wij hebben een reeks unieke tools ontwikkeld om de impact aan een groot aantal ESG-criteria te toetsen

De risico's van alleen naar risico en rendement kijken

Winstmarges. Groeipotentieel. Marktkapitalisatie. Er zijn allerlei manieren om de waarde van een onderneming te bepalen. Maar bedrijven bestaan niet in een vacuüm. Hun gedrag heeft gevolgen in de echte wereld – negatieve en positieve. Als je daar geen rekening mee houdt, krijg je geen compleet beeld.

Neem bijvoorbeeld risico en rendement. Dat zijn de traditionele maatstaven waarop beleggingen worden beoordeeld. Maar volgens ons is er nog een derde dimensie om mee te wegen: impact.

Per slot van rekening heeft ESG gevolgen voor de winst

Bij de opbouw van portefeuilles bekijken we daarom zo veel mogelijk ESG-factoren en de impact die een bedrijf, obligatie-emittent, overheid of belegging heeft op mens en planeet. Anders zouden we risico's en kansen van onze beleggingen over het hoofd kunnen zien. Deze factoren kunnen resulteren in financiële kosten, zoals koolstofbelasting, gestrande activa of zelfs boetes wegens slecht bestuur. Ook de consument krijgt meer aandacht voor duurzame praktijken, dus het is belangrijk dat bedrijven hun ondernemingsmodel daaraan aanpassen.

Verduurzaming betekent voor ons niet alleen betere beleggingsbeslissingen nemen, maar ook blijven aandringen op vooruitgang. Als actieve aandeelhouder zijn we betrokken bij de bedrijven en activa waarin we beleggen, en gebruiken we onze invloed om ze aan te sporen duurzamer te werken en zo hun waarde op lange termijn te verhogen.

Onze route naar duurzaamheid

Wij hebben onze ervaring in duurzaam beleggen de afgelopen 20 jaar opgebouwd door thematisch duurzaamheidsonderzoek te doen en een reeks eigen tools te ontwikkelen. Deze onderzoeken en tools leveren inzichten op die onze beleggers helpen de duurzaamheidsrisico's en -kansen in hun portefeuilles te beoordelen.

Wij steunen bedrijven bij de overgang naar een duurzamer ondernemingsmodel door middel van engagement en door onze stem te gebruiken om hun gedrag te beïnvloeden.

Als medeoprichter van het Net Zero Asset Managers initiatief treffen wij maatregelen om de broeikasgasuitstoot van de beleggingen die wij beheren en onze eigen bedrijfsvoering te reduceren tot netto-nul in 2050. Onze reductiedoelstellingen zijn gevalideerd door het Science-Based Target initiatief. Ons Climate Transition Action Plan beschrijft onze strategie om deze te bereiken.

Als onderneming hebben wij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen bijdragen aan een gelijkere en inclusievere samenleving door middel van donaties, vrijwilligerswerk en collectieve actie. We ondersteunen bijvoorbeeld projecten ten behoeve van kansarme kinderen in de VS of de aanpak van ongelijkheid in Londen

"Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame bedrijven niet alleen een positieve impact, maar ook een veerkrachtiger en toekomstbestendiger ondernemingsmodel hebben. Daarom kan duurzaam beleggen goed zijn voor alle belanghebbenden, niet alleen de aandeelhouders."

Uw vermogen verantwoord beheren

Inzage in ons beleid rond duurzaam beleggen, onze wettelijk voorgeschreven informatieverschaffing, onze stemverslagen en verklaringen

Beyond Profit

Winst is slechts het begin. Als beleggers moeten we verder kijken en meer verwachten dan alléén financieel rendement.

Actief aandeelhouderschap

Actief aandeelhouderschap, in de vorm van een betrokken dialoog met het management van ondernemingen, is een kernelement van de waarde die wij voor onze klanten creëren.

Duurzaamheid in onze eigen onderneming

Onze duurzaamheidsstrategie is ingebed in onze bedrijfsvoering en heeft tot doel de bevordering van gelijke kansen en de bescherming van de hulpbronnen van onze planeet te versnellen.

Plan for nature

De kracht van beleggen gebruiken om een natuurpositieve toekomst te versnellen. Ontdek hoe we natuurgerelateerde risico's en kansen voor onze portefeuilles beoordelen en met bedrijven samenwerken om hen te helpen hun natuurrisico te beperken.